kumpir

kumbara

Fa χumbara/ḳumbare خمبره zküçük küp

kumkuat

İng kumquat turunçgillerden bir meyve Çin (Kanton) gamgwat 金橘 zaltın turunç ≈ Çin (Mandari jīnjú

kumkuma

Ar ḳumḳum/ḳumḳuma(t) قمقم/قمقمة z [#ḳm q.] güğüm, dar boyunlu su kabı ≈ Lat cucuma a.a.

kumpanya

İt compagnia Fr compagnie birlik, yoldaşlık, şirket << OLat compania yoldaşlık, lonca ≈ OLat companio «ekmek paylaşan», yoldaş Lat con+ panis ekmek

kumpas

Fr compas İt compasso pergel İt con+ passo adım

kumpir

"fırında pişirilmiş katlılı patates" [ Milliyet - gazete, 1991]
Türkiye'ye geçen yıl İngiltere'den gelen 'firında patates'e ilgi giderek artıyor. Patatesin, özel fırında yapılan bu şekline halk arasında 'kumpir' adı veriliyor.

Bul/Sırp krumpír patates Alm Grundbirne «yer armudu», a.a. § Alm Grund yer Alm Birne armut

Not: Sokak yiyeceği olarak katkılı patates Türkiye'ye 1980'lerde Bulgaristan göçmenleri tarafından tanıtıldı. Balkan ülkelerine patates 19. yy başlarında Avusturyalılar tarafından getirildi. Karş. Fr pomme de terre «yer elması» > "patates".


18.08.2017
kumral

<< OTü-KT *koŋral kestane rengi ETü koŋur kestane +Il2 ≈ Moğ qoŋgur doru (at veya deve rengi)

kumru

Ar ḳumrī قمرى z [#ḳmr] bir tür güvercin, kumru <? Ar ḳamar قمر zay

kumsal

§ TTü kum TTü sal yassı yer, düzlük

kumul

TTü kum +Il

kundak1

Fa ġundak غندك z [küç.] Fa ġund/ġunda غند/غنده zküme, yumak, hamur topu +ak2 ≈ OFa gund küme, top, topluluk