kumpanya

kumarbaz

Arapça ḳimār ve Farsça bāz "oynayan, oynatan" sözcüklerinin bileşiğidir.

kumaş

Arapça ḳmş kökünden gelen ḳumāş قماش z "dokuma, bez" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳms kökünden gelen ḳūmīsā קומיסא z "gömlek" sözcüğünden alıntıdır.

kumbara

Farsça χumbara veya ḳumbare خمبره z "küçük küp" sözcüğünden alıntıdır.

kumkuat

İngilizce kumquat "turunçgillerden bir meyve" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Çin (Kanton) gamgwat 金橘 z "altın turunç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Çin (Mandari jīnjú sözcüğü ile eş kökenlidir.

kumkuma

Arapça ḳm kökünden gelen ḳumḳum veya ḳumḳuma(t) قمقم/قمقمة z "güğüm, dar boyunlu su kabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Latince aynı anlama gelen cucuma sözcüğü ile eş kökenlidir.

kumpanya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"askeri birlik" [ Ebubekir Ratib Ef., Nemçe Sefaretnamesi, 1792]
Bosna ahalisinden bir müselman olup kendi kompanyalarında olduğundan "şirket" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kumpanya: şirket manasına; istimali abestir.

Köken

İtalyanca compagnia veya Fransızca compagnie "birlik, yoldaşlık, şirket" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince compania "yoldaşlık, lonca" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Geç Latince companio "«ekmek paylaşan», yoldaş" sözcüğü ile eş kökenlidir. Geç Latince sözcük Latince panis "ekmek" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için pane maddesine bakınız.

Ek açıklama

Aynı Geç Latince sözcükten İngilizce company "yoldaşlık; şirket", companion "yoldaş".

Bu maddeye gönderenler

akompanye, kumanya


14.09.2017
kumpas

Fransızca compas veya İtalyanca compasso "pergel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca passo "adım" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir.

kumpir

Bulgarca ve Sırpça krumpír "patates" sözcüğünden alıntıdır. Bulgarca sözcük Almanca Grundbirne "«yer armudu», patates" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca Grund "yer" ve Almanca Birne "armut" sözcüklerinin bileşiğidir.

kumral

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) yazılı örneği bulunmayan *koŋral "kestane rengi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe koŋur "kestane" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Il2 ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Moğolca qoŋgur "doru (at veya deve rengi)" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kumru

Arapça ḳmr kökünden gelen ḳumrī قمرى z "bir tür güvercin, kumru" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳamar قمر z "ay" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kumsal

Türkiye Türkçesi kum ve Türkiye Türkçesi sal "yassı yer, düzlük" sözcüklerinin bileşiğidir.