kumanda

kulübe

Fa kulba/kurbe كلبه/كربه zküçük oda, hücre, dükkân EYun kalýbē καλύβη z [pp.] a.a. EYun kalyptō, kalyb- καλύπτω zörtmek, saklamak

kulüp

İng club 1. kalın sopa, topuz, 2. belli bir yerde toplanan zümre, toplantı, dernek, klik << Nor klubba topak, topuz << Ger *klumb-

kulvar

Fr couloir dere yatağı, mecra, koşu yolu Fr couler akmak +(t)orium

kum

<< ETü kum a.a.

kuma

<< OTü kuma cariye, erkeğin ikinci karısı ≈ ETü küni/küŋ a.a. OFa knīg/kanīg kız

kumanda

[ Takvim-i Vekayi - gazete, <1835]
[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kumanda: İdare, emir, talim-i askerî, serdarlık. Bir orduya kumanda etmek. uzaktan kumanda [ Milliyet - gazete, 1959]
teknenize göre pervane, uzaktan kumanda orijinal direksiyon kumanda cihazı [ Milliyet - gazete, 1966]
bir adet 'Trigatron kumanda cihazı ve teferruatı' pazarlıkla satın alınacaktır

Fr commande [dev.] emir, yönetim, özellikle askeri birlik yönetimi Fr commander emretmek, yönetmek Lat commandare a.a. Lat con+ mandare emanet etmek, tevdi etmek, görevlendirmek

 manda2

Not: Televizyonlar için elektronik kumanda cihazı Türkiye'de ilk kez 1984'te Vestel tarafından pazarlandı.

Bu maddeye gönderenler: komandit, komodor, kumandan


29.09.2017
kumandan

Alm Kommandant Fr commandant amir, bir askeri birliği yöneten Fr commander emretmek +ent°

kumanya

İt compagna 1. gemi erzakının saklandığı depo, 2. gemi erzakı (Kaynak: LF sf. §212.)<< Lat compania birlikte ekmek yeme

kumar

Ar ḳimār قِمَار z [#ḳmr fiˁāl III msd.] para veya benzeri ödül karşılığı oynanan talih oyunu

kumarbaz

§ Ar ḳimār Fa bāz oynayan, oynatan

kumaş

Ar ḳumāş قماش z [#ḳmş fuˁāl msd.] dokuma, bez Aram ḳūmīsā קומיסא z [#ḳms] gömlek