kukla

kudüs

Arapça ḳds kökünden gelen ḳuds قُدْس z "1. kutsallık, kudsiyet, 2. kutsanmış şey veya yer, harim" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça ḳadusa قَدُسَ z "kutsal idi, kutsandı" fiilinden türetilmiştir. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳədūşā קְדוּשָׁא z "kutsallık, arınma, kutsal yer, harim" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça ḳadāşu "ritüel arınma" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kûfi

Arapça kūfī كوفى z "Kûfe'ye özgü, bir hat uslubu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Kūfat كوفة z "Irak'ta bir kent, Kûfe" sözcüğünün nisbet halidir.

kuğu

Eski Türkçe aynı anlama gelen kuġu kuş sözcüğünden evrilmiştir.

kuka1

Yunanca kukía κουκία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca kúkion κουκίον z "bakla tanesi" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca kókkos κόκκος z "tane, çekirdek, çam fıstığı, nar tanesi" sözcüğünün küçültme halidir.

kuka2

Portekizce coco "hindistan cevizi" sözcüğünden alıntıdır. Portekizce sözcük Latince coccus "çekirdek, çam fıstığı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kókkos κόκκος z sözcüğünden alıntıdır.

kukla
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
pehlivān-i kukla-bāz [kukla oynatan] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kukla: oynattıkları bebek.

Köken

Yunanca kukûla κουκοῦλα z "1. kukuleta, külah, 2. tahtadan oyma külahlı figür" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Graecitatis sf. 1:727) Yunanca sözcük Latince cuculla "külah" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için kukuleta maddesine bakınız.


19.04.2020
kuku

ku-ku çocuk sözünden türetilmiştir.

kukuleta

İtalyanca cucullato "külahlı, Rum rahiplerine özgü külahlı cübbe" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca ve Latince cuculla "kukuleta, külah" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen coccula sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis sf. 2.383) Geç Latince sözcük Latince coccus sözcüğünden +ul° ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

kukumav

Yunanca kukuvaía κουκουβαΐα z "bir tür baykuş" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

kul

Eski Türkçe kul "köle, hizmetçi" sözcüğünden evrilmiştir.

kula

Eski Türkçe kula "sarıya çalan at rengi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen qula sözcüğü ile eş kökenlidir.