kubur

kuaför

Fr coiffeur kadın ve erkek berberi Fr coiffe saç kesimi +(t)or << OLat cofea kask, başlık Ger

kuantum

YLat quantum modern fizikte bir kavram (İlk kullanım: 1900 Max Planck, Alm. fizikçi.) Lat quantus ne kadar? nice?

kuartet

Fr quartette dörtlü, özellikle dört çalgıdan oluşan müzik grubu İt cuartetto a.a. İt cuatro, cuart- dört +et° Lat quatuor, quatr- a.a.

kubat

?

kubbe

Ar ḳubba(t) قبّة z [#ḳbb fuˁla(t) mr.] mimaride kubbe, tonoz Aram ḳubbətā/ḳūbtā קֻבְּתָא zkubbe, tonoz, kubbe şeklinde çadır ≈ İbr ḳūbbah קֻובָּה za.a.

kubur

"ok çantası, sadak" [ Lugat-i Halimi, 1477]
kubūr ki içine ok koyarlar. "... lağım" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḳabr, plur. ḳubūr: mezar. (...) ḳubūr: Capsa, theca (sagittaria) [ok çantası, sadak], tubus plumbeus aquaeductui serviens [kurşundan yapma lağım borusu] [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
ḳubūr taˁbīr ittükleri odur ki bir ḳalˁanuŋ hendegi içinde ḳalˁa divarına gidüp gelmek içün bir yol yaparlar. (...) içi ḳubūr gibi maḥfuẓ bir yol olduğundan ḳubūr yolı dirler.

Ar ḳubūr قبور z [#ḳbr fuˁūl çoğ.] çukurlar, mezarlar Ar ḳabr قبر z [t.] çukur, mezar

 kabir

Not: Anlam evrimi "çukurlar" > "yeraltı borusu, lağım" > "boru şeklinde ok çantası" olmalıdır. Ancak "sadak, ok torbası" anlamında ayrı kelime olabilir.


18.09.2017
kucak

TTü kuç kucak +Ak ≈ ETü kuç- kucaklamak, sevişmek

kuçu kuçu

çoc

kudret

Ar ḳudra(t) قُدرة z [#ḳdr fuˁla(t) mr.] güç, iktidar Ar ḳadara قَدَرَ zölçüştü, güçü yetti

kudur|mak

<< ETü kutur- delirmek <? ETü kut baht, tanrısal rahmet

kuduz

<< ETü kutuz deli ETü *kutrı-