kubat

ksenon

Yeni Latince xenon "kimyada bir gaz" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1898 Sir William Ramsay ve Morris Travers, İng. kimyacılar.) Latince sözcük Eski Yunanca ksenós ξενός z "yabancı" sözcüğünden türetilmiştir.

ksilofon

Fransızca ve İngilizce xylophone "tahta çubuklardan oluşan bir müzik aleti" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1866) Fransızca sözcük Eski Yunanca ksýlon ξύλον z "tahta" ve Eski Yunanca phonḗ φονή z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir.

kuaför

Fransızca coiffeur "kadın ve erkek berberi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca coiffe "saç kesimi" sözcüğünden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince cofea "kask, başlık" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır.

kuantum

Yeni Latince quantum "modern fizikte bir kavram" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1900 Max Planck, Alm. fizikçi.) Latince sözcük Latince quantus "ne kadar? nice?" sözcüğünden türetilmiştir.

kuartet

Fransızca quartette "dörtlü, özellikle dört çalgıdan oluşan müzik grubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen cuartetto sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca cuatro, cuart- "dört" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen quatuor, quatr- sözcüğünden türetilmiştir.

kubat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kubad قوباد: Eski, battal, hantal, kaba.

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.


30.07.2015
kubbe

Arapça ḳbb kökünden gelen ḳubba(t) قبّة z "mimaride kubbe, tonoz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳubbətā veya ḳūbtā קֻבְּתָא z "kubbe, tonoz, kubbe şeklinde çadır" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen ḳūbbah קֻובָּה z sözcüğü ile eş kökenlidir.

kubur

Arapça ḳbr kökünden gelen ḳubūr قبور z "çukurlar, mezarlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabr قبر z "çukur, mezar" sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

kucak

Türkiye Türkçesi kuç "kucak" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Ak ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kuç- "kucaklamak, sevişmek" fiili ile eş kökenlidir.

kuçu kuçu

çocuk dilinden türetilmiştir.

kudret

Arapça ḳdr kökünden gelen ḳudra(t) قُدرة z "güç, iktidar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadara قَدَرَ z "ölçüştü, güçü yetti" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.