kuşku

kuşan|mak

<< ETü kurşan- (kendine) kuşak bağlamak ETü kurşa- kuşak bağlamak +In- ETü *kurış gergi +(g)A- ETü kur- germek +Iş

kuşe

Fr papier couché [pp.] «tabakalı kâğıt», cila tabakasıyla kaplı kâğıt (Fr couche yatak, tabaka +é ) Fr coucher yatırmak, yatmak << Lat collocare yatağa yatırmak Lat con+ locare yatırmak

kuşet

Fr couchette [küç.] küçük yatak Fr couche yatak, tabaka +et°

kuşhane

<< TTü kuşχāne kuş evi, kuş yuvası

kuşkonmaz
kuşku

TTü: "endişe, ürküntü" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kuşku: Korkma, kuş gibi ürkme, vahşet etmek. TTü: [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
kuşku: Kuş gibi korkup ürkme, huylanma, pirelenme. YTü: "şüphe" [ TDK, Türkçe Sözlük, 5. Baskı, 1969]
kuşku: (...) 2. Kuruntu, şüphe.

<? TTü *kuş- tedirgin olmak? +gU

Not: Anadolu ağızlarında "tedirginlik, kuruntu" anlamında kullanılan sözcük Dil Devrimi döneminde yazı diline aktarıldı; TDK ve çeşitli yazarların düzeltme çabalarına rağmen kullanımda "şüphe" anlamını kazandı. • Halk ağızlarında kullanılan köşüm, kuşum/guşum "tedirginlik, huylanma" sözcüklerinin kökü olan bir kuş-mak fiiliyle bağı kurulabilir. Eren kuş uykusu deyimi üzerinde durur.

Benzer sözcükler: kuşkucu, kuşkulanmak, kuşkulu, kuşkusuz


29.10.2020
kuşluk

<< ETü-O kuşluk gün doğumundan sonraki zaman ETü kuş +lIk

kut

<< ETü kut bereket, baht, mutluluk

kutla|mak

TTü kut +lA-

kutsa|mak

ETü kut bereket, talih +sA-

kutsal

YTü kut +sAl