kuşhane

kuş

<< ETü kuş a.a.

kuşak

<< ETü kurşak kuşak, kuşanma ETü kurşa- kuşak bağlamak +Uk

kuşan|mak

<< ETü kurşan- (kendine) kuşak bağlamak ETü kurşa- kuşak bağlamak +In- ETü *kurış gergi +(g)A- ETü kur- germek +Iş

kuşe

Fr papier couché [pp.] «tabakalı kâğıt», cila tabakasıyla kaplı kâğıt (Fr couche yatak, tabaka +é ) Fr coucher yatırmak, yatmak << Lat collocare yatağa yatırmak Lat con+ locare yatırmak

kuşet

Fr couchette [küç.] küçük yatak Fr couche yatak, tabaka +et°

kuşhane

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kuşhāne: Küçük tencere.

<< TTü kuşχāne kuş evi, kuş yuvası

 kuş, hane

Not: Bazı yöresel ağızlarda "evin çatısında yarı açık alan".

Benzer sözcükler: guşgana, kuşane, kuşkana


14.01.2018
kuşkonmaz
kuşku

<? TTü *kuş- tedirgin olmak? +gU

kuşluk

<< ETü-O kuşluk gün doğumundan sonraki zaman ETü kuş +lIk

kut

<< ETü kut bereket, baht, mutluluk

kutla|mak

TTü kut +lA-