kuşak

kuskun

<< ETü kuduzġun kuyruk altı kayışı ≈ Moğ qudurga(n) a.a.

kuskus

Ar ḳuṣḳūṣ قصقوص z [#ḳṣ q.] kırpık hamurdan yapılan yemek onom ḳaṣḳaṣa قصقص zkırptı

kusmuk

ETü kus- +mUk

kusur

Ar ḳuṣūr قُصُور z [#ḳṣr fuˁūl msd.] eksiklik Ar ḳaṣara قَصَرَ zkıstı, kısalttı, yetersiz kaldı, eksik idi

kuş

<< ETü kuş a.a.

kuşak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kurşaġ [[kuşak kuşanma; dokunmuş yünden yapılan ve çadırın etrafına sarılan halka]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
kuşak: al-mintaḳa

<< ETü kurşak kuşak, kuşanma ETü kurşa- kuşak bağlamak +Uk

 kuşan-

Benzer sözcükler: genç kuşak, gök kuşağı, iklim kuşağı

Bu maddeye gönderenler: uçkur


14.12.2015
kuşan|mak

<< ETü kurşan- (kendine) kuşak bağlamak ETü kurşa- kuşak bağlamak +In- ETü *kurış gergi +(g)A- ETü kur- germek +Iş

kuşe

Fr papier couché [pp.] «tabakalı kâğıt», cila tabakasıyla kaplı kâğıt (Fr couche yatak, tabaka +é ) Fr coucher yatırmak, yatmak << Lat collocare yatağa yatırmak Lat con+ locare yatırmak

kuşet

Fr couchette [küç.] küçük yatak Fr couche yatak, tabaka +et°

kuşhane

<< TTü kuşχāne kuş evi, kuş yuvası

kuşkonmaz