krupiye

kronik

Fransızca chronique "1. süreli, süregen, 2. dergi, süreli yayın, 3. vekayiname" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca χronikós χρονικός z "süreli, zamana ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χrónos "süre, çağ" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

kronoloji

Fransızca chronologie "zaman sıralaması" sözcüğünden alıntıdır.

kronometre

Fransızca chronomètre "hassas zaman ölçme aleti" sözcüğünden alıntıdır.

kros

İngilizce cross-country "açık arazi koşusu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cross "çapraz gitmek, aşmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen croiser fiilinden alıntıdır.

kroşe

Fransızca crochet "çengel, çengelli tığ, çengelli yumruk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca croc "çengel" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *krak-, krôk biçiminden alıntıdır.

krupiye
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1899]
kumarbazlar, sefahat erbabı, kargalar, tilkiler, krupiyeler, işçiler

Köken

Fransızca croupier "«arkacı, artçı», kumarhane görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca croupe "arka, sağrı, kıç" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kruppa- "kabarık şey, şişik, sağrı" biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

Aslı “oyuncuların arkasında duran yardımcı” anlamında.


19.06.2015
krut

Fransızca croûte "kabuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince crusta "çıtırdayan şey" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kru-stó-s "çıtır" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krews- "kabuk bağlamak" kökünden türetilmiştir.

kruvasan

Fransızca croissant "1. büyüyen, gelişen, 2. hilal (büyüyen ay), 3. ay şeklinde çörek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca croître "büyümek, artmak, gelişmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen crescere, cret- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱreh₁-sḱé- (*ḱrē-sḱé-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱer- kökünden türetilmiştir.

kruvaze

Fransızca croisé "haç şeklinde, çapraz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince cruciatus "çapraz yapmak, karşıya geçmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince cruciare "çarmıha germek, çapraz yapmak" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince crux, cruc- "çarmıh" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

kruvaziyer

Fransızca croisière "1. bahriyede gözcü gemisi, 2. çok sayıda limana uğrayan yolcu gemisi" veya İngilizce cruiser sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca croiser fiilinden türetilmiştir.

kruvazör

Fransızca croiseur "bir tür savaş gemisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca croiser "1. çapraz gitmek, 2. denizcilikte serbest bir rotada gidip gelerek gözcülük yapmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince cruciare "çapraz gitmek" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince crux, cruc- "çapraz, çarmıh" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.