kronik

krom

Fr chrome bir element (İlk kullanım: 1797 Nicolas-Louis Vauquelin, Fr. kimyacı (1763-1829).) Lat chroma renk EYun χrôma χρώμα z1. bir şeyin dış yüzü, çehre, cilt, (dolayısıyla) cilt rengi, 2. genel olarak renk EYun χráô χράω zsıyırmak, derisini yüzmek +ma(t) HAvr *gʰrēw- a.a.

krom(o)+

Fr/İng +chrome/chromo+ [bileşik adlarda] renk EYun χrōma χρωμα zrenk

kromatik

Fr chromatique renkli, renge ait EYun χrōmatikós χρωματικός za.a. EYun χrōma χρωμα zrenk +ik°

kromozom

Fr chromosome genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü Alm Chromosom «renkli madde», a.a. (İlk kullanım: 1888 von Waldeyer-Hartz, Alm. anatomist (1836-1921).) § EYun χrōma χρωμα zrenk EYun sóma σόμα zgövde, madde

kron(o)+

Fr/İng chrono+ [bileşik adlarda] zaman EYun χrónos χρόνος zzaman, süre

kronik

"dergi" [ Ahmed Mithat, Karnaval (roman), 1881]
"... güncel" [ Recaizade Ekrem, Araba Sevdası, 1896]
Ondan sonra kronik havadise geçti, bunları ne ise anlayabildi. "... süreğen" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mürebbiye, 1898]
kronik bir dizanteri için verdiği ipeka tozlu bir reçeteye "... vekayiname" [Bel 1937]
Devletin resmî kronikcileri olmakla beraber Utbî ve Beyhakî bu gibi şeyleri yazmakta bir mahzûr görmemişlerdir.

Fr chronique 1. süreli, süregen, 2. dergi, süreli yayın, 3. vekayiname EYun χronikós χρονικός zsüreli, zamana ilişkin EYun χrónos süre, çağ +ik°

 kron(o)+

Not: EYun χρόνος için Frisk sf. 1122, Chant sf. 1277 ("De toute façon l'étymologie est inconnue.")

Benzer sözcükler: kronikçi, kronikleşmek


15.09.2017
kronoloji

Fr chronologie zaman sıralaması

kronometre

Fr chronomètre hassas zaman ölçme aleti

kros

İng cross-country açık arazi koşusu İng cross çapraz gitmek, aşmak Fr croiser a.a.

kroşe

Fr crochet [küç.] çengel, çengelli tığ, çengelli yumruk Fr croc çengel Ger *krak-, krôk a.a.

krupiye

Fr croupier «arkacı, artçı», kumarhane görevlisi Fr croupe arka, sağrı, kıç << Ger *kruppa- kabarık şey, şişik, sağrı