kromatik

kroket

Fransızca croquette "galeta ununa batırılarak kızartılan hamur topu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca croquer "çıtırdamak" fiilinden +et° ekiyle türetilmiştir.

kroki

Fransızca croquis "derme çatma şey, kaba çizim, taslak" sözcüğünden alıntıdır.

krokodil

Fransızca crocodile "timsah" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca krokódilos κροκόδιλος z "büyük kertenkele, varan veya timsah" sözcüğünden alıntıdır.

krom

Fransızca chrome "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1797 Nicolas-Louis Vauquelin, Fr. kimyacı (1763-1829).) Fransızca sözcük Latince chroma "renk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χrôma χρώμα z "1. bir şeyin dış yüzü, çehre, cilt, (dolayısıyla) cilt rengi, 2. genel olarak renk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χráô χράω z "sıyırmak, derisini yüzmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʰrēw- biçiminden alıntıdır.

krom(o)+

Fransızca ve İngilizce +chrome veya chromo+ "[bileşik adlarda] renk" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca χrōma χρωμα z "renk" sözcüğünden alıntıdır.

kromatik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Atî (dergi), 1918]
Diyatonik, kromatik, anarmonik kelimeleri için mürettep, müşevveş, müdğame ıstılahlarının vazı münasip imiş.

Köken

Fransızca chromatique "renkli, renge ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen χrōmatikós χρωματικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χrōma χρωμα z "renk" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için krom(o)+ maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

kromatizm


30.09.2012
kromozom

Fransızca chromosome "genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Chromosom "«renkli madde», genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1888 von Waldeyer-Hartz, Alm. anatomist (1836-1921).) Bu sözcük Eski Yunanca χrōma χρωμα z "renk" ve Eski Yunanca sóma σόμα z "gövde, madde" sözcüklerinin bileşiğidir.

kron(o)+

Fransızca ve İngilizce chrono+ "[bileşik adlarda] zaman" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca χrónos χρόνος z "zaman, süre" sözcüğünden alıntıdır.

kronik

Fransızca chronique "1. süreli, süregen, 2. dergi, süreli yayın, 3. vekayiname" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca χronikós χρονικός z "süreli, zamana ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χrónos "süre, çağ" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

kronoloji

Fransızca chronologie "zaman sıralaması" sözcüğünden alıntıdır.

kronometre

Fransızca chronomètre "hassas zaman ölçme aleti" sözcüğünden alıntıdır.