krom(o)

krokan

Fransızca croquant "her türlü çıtır yiyecek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca croquer "çıtırdamak, çatlamak, çiğnemek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

kroket

Fransızca croquette "galeta ununa batırılarak kızartılan hamur topu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca croquer "çıtırdamak" fiilinden +et° ekiyle türetilmiştir.

kroki

Fransızca croquis "derme çatma şey, kaba çizim, taslak" sözcüğünden alıntıdır.

krokodil

Fransızca crocodile "timsah" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca krokódilos κροκόδιλος z "büyük kertenkele, varan veya timsah" sözcüğünden alıntıdır.

krom

Fransızca chrome "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1797 Nicolas-Louis Vauquelin, Fr. kimyacı (1763-1829).) Fransızca sözcük Latince chroma "renk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χrôma χρώμα z "1. bir şeyin dış yüzü, çehre, cilt, (dolayısıyla) cilt rengi, 2. genel olarak renk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χráô χράω z "sıyırmak, derisini yüzmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʰrēw- biçiminden alıntıdır.

krom(o)+

Fransızca ve İngilizce +chrome veya chromo+ "[bileşik adlarda] renk" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca χrōma χρωμα z "renk" sözcüğünden alıntıdır.

kromatik

Fransızca chromatique "renkli, renge ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen χrōmatikós χρωματικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χrōma χρωμα z "renk" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

kromozom

Fransızca chromosome "genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Chromosom "«renkli madde», genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1888 von Waldeyer-Hartz, Alm. anatomist (1836-1921).) Bu sözcük Eski Yunanca χrōma χρωμα z "renk" ve Eski Yunanca sóma σόμα z "gövde, madde" sözcüklerinin bileşiğidir.

kron(o)+

Fransızca ve İngilizce chrono+ "[bileşik adlarda] zaman" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca χrónos χρόνος z "zaman, süre" sözcüğünden alıntıdır.

kronik

Fransızca chronique "1. süreli, süregen, 2. dergi, süreli yayın, 3. vekayiname" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca χronikós χρονικός z "süreli, zamana ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χrónos "süre, çağ" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

kronoloji

Fransızca chronologie "zaman sıralaması" sözcüğünden alıntıdır.