krem

kravl

İng crawl sürünme, bir yüzme stili

kreasyon

Fr création yaratma, yaratış Lat creatio a.a. Lat creare (bitki veya hayvan) doğurmak, yetiştirmek, besleyip büyütmek +(t)ion << HAvr *ḱreh₁-eh₂-i̯é- (*ḱrē-ā-i̯é-) a.a. HAvr *ḱer- büyümek veya büyütmek

kreatif

Fr créatif yaratıcı Lat creativus a.a. Lat creare yaratmak +(t)iv°

kredi

Fr crédit 1. inanç, güven, itibar, 2. güvene istinaden borçlanma << Lat creditum [pp. n.] emanet Lat credere emanet etmek, güvenmek, inanmak +()t° << HAvr *ḱred-dʰeh₁- (*ḱred-dʰē-) kalp-koymak § HAvr *ḱḗr kalp HAvr *dʰeh₁- (*dʰē-) komak, kılmak

kredibilite

Fr credibilité İng credibility inandırıcılık, güvenilirlik, itibar Lat credibilis inanılır, muteber +itas Lat credere inanmak +()bilis

krem

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
nar çiçeği fesli, kahverengi paltolu, beyaz yelekli, krem eldivenli, camgöbeğinin koyusu benekli boyunbağı [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
kırem: 1. Tene yumuşaklık vermek için sürülen güzel kokulu melhem. 2. Açık saman rengi.

Fr crème 1. kaymak, 2. açık bej rengi << OLat crama Kelt

Not: Aynı Fransızca sözcük Türkçede krema "süt kaymağı" ve krem "merhem, pomat" şekillerine ayrışmıştır. İlkinin daha eski alıntı olması gerekir.

Benzer sözcükler: güneş kremi, krem peynir, kremlemek

Bu maddeye gönderenler: krema


14.11.2019
krema

Fr crème süt kaymağı, bir tür sütlü tatlı

krematoryum

İng crematorium ölü yakma fırını Lat crematorium yakma yeri Lat cremare yakmak +(t)orium << HAvr *krem- a.a. HAvr *ker-² ateş yakmak

kreozot

Fr créosote çürümeye karşı kullanılan bir kimyasal madde Alm Kreosot (İlk kullanım: 1832 Carl Ludwig v. Reichenbach, Alm. doğa bilimci.) § EYun kréas, t- κρέασ zet (<< HAvr *kréwh₂-s (*kréwa-s) çiğ et ) EYun sōzō, sot- σωζω, σοτ- zkorumak, esirgemek

krep

Fr crêpe bir tür buruşuk kumaş veya kâğıt << Lat crispus kıvırcık, buruşuk

krepdöşin

Fr crêpe de Chine Çin krepi, bir tür kumaş