kravat

kraniyum

Lat cranium kafa, kafatası EYun kránion κράνιον z [küç.] a.a. EYun kára κάρα zkafa +ion HAvr *ker-1 kafatası, boynuz

krank şaft

İng crank shaft mekanikte dik açılı aks << Eİng crincan bükmek, kırmak

+krasi

Fr +cratie İng +cracy [bileşik adlarda] iktidar EYun krateía -κρατεία za.a. EYun krátēs -κράτης zegemen, muktedir +ia

+krat

Fr +crate İng +crat [bileşik adlarda] güçlü, muktedir EYun +kratēs -κρατης zgüçlü, sert, yiğit << HAvr *krtes- HAvr *kar- sert

krater

Fr cratère yanardağ çukuru Lat crater kâse, yanardağ çukuru EYun kratḗr κρατηρ zbir tür uzun boyunlu kâse

kravat

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
kalıplı bir fes, bildiğim gustoda bir yakalık, sevdiğim tarzda bir kravat

Fr cravate boyunbağı öz Croate Hırvat

Not: 30 Yıl Savaşları (1618-1648) döneminde Fransız ordusundaki Hırvat paralı askerlerin giydiği boyunbağından.


05.07.2012
kravl

İng crawl sürünme, bir yüzme stili

kreasyon

Fr création yaratma, yaratış Lat creatio a.a. Lat creare (bitki veya hayvan) doğurmak, yetiştirmek, besleyip büyütmek +()tion << HAvr *krē-ya- a.a. HAvr *ker-3 büyümek veya büyütmek

kreatif

Fr créatif yaratıcı Lat creativus a.a. Lat creare yaratmak +()tiv°

kredi

Fr crédit 1. inanç, güven, itibar, 2. güvene istinaden borçlanma << Lat creditum [pp. n.] emanet Lat credere emanet etmek, güvenmek, inanmak +()t° << HAvr *kred-dhə- kalp-koymak HAvr *kerd- kalp

kredibilite

Fr credibilité İng credibility inandırıcılık, güvenilirlik, itibar Lat credibilis inanılır, muteber +itas Lat credere inanmak +()bilis