kral

kötümser

YTü *kötümse- +()r

kötürüm

<< ETü kötrüm yatak, seki ETü kötür- yükseltmek +Im

köy

~? Fa kūy/kōy كوى zsokak << OFa kōy a.a. (Kaynak: McK 52)

köz

<< ETü köz yanan kömür, kor ETü köñ-/köy- yanmak +Uz

kraker

İng cracker çatırdayan veya çıtırdayan her nesne İng crack (ad) çatlak, (fiil) çıtırdamak, çatlamak +er onom

kral

"Balkan (Hıristiyan) hükümdarı" [ Gazavat-ı Sultan Murad, <1451]
cümle krallara ve Krisgān tāifesine pend ü nasīhatler idesiŋ [AşZ 1502]
ve Engürüs'üŋ [Macar] kralı güc-ile kurtuldı, yalŋız kaçdı gitdi

Sırp kral hükümdar öz Carolus Frank kralı Karl, Şarlman (hd. 768-814) Ger *karlaz adam, erkek

Benzer sözcükler: kralcı, kraliyet, krallık

Bu maddeye gönderenler: çarliston, kraliçe, şarlot


05.09.2017
kraliçe

Sırp králitsa [fem.] kral eşi veya kadın hükümdar Sırp král

kramp

Fr crampe ani sancı, kasılma << Ger *kri(m)pjan bükme, kıvırma Ger *kra(m)paz çengel, kıvrık şey

krampon

Fr crampon ucu eğri çivi, kargaburun çivisi << Ger *krampo çengel

kraniyum

Lat cranium kafa, kafatası EYun kránion κράνιον z [küç.] a.a. EYun kára κάρα zkafa +ion HAvr *ḱerh₂- (*ḱer-) kafatası, boynuz

krank şaft

İng crank shaft mekanikte dik açılı aks << Eİng crincan bükmek, kırmak