kovan

koton

Fransızca coton "pamuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca coton "a.a. [mod. cotone]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen ḳuṭn veya ḳuṭun veya ḳuṭṭan قطن/قطّن z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça kitum veya kitunnu "keten veya pamuk" sözcüğünden alıntıdır.

kotra

Fransızca cotre "küçük yelkenli tekne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen cutter sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce to cut "kesmek" fiilinden türetilmiştir.

kotto

İtalyanca cotta veya terracotta "pişmiş (toprak)" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim İtalyanca cuocere, cott- "pişirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen coquere fiilinden evrilmiştir.

kov|mak

Eski Türkçe kov- "1. takip etmek, ardından gitmek, 2. sevk etmek, sürmek (özellikle at)" fiilinden evrilmiştir.

kova

Eski Türkçe kovġa "su taşıma kabı, kova" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen qobuga(n) biçimi ile eş kökenlidir.

kovan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "arı kovanı" [ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
kovan otı kim oğul otı daχı dérler [ Hinduşah b. Sançar, Sıhahu'l-Acem, 1469]
munc [Fa.]: kovan arusı

Köken

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *kova- "içini boşaltmak?" fiilinden Türkiye Türkçesinde +In ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe fiil Eski Türkçe kovı "boş, kof" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kof maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

kara kovan


27.01.2018
kovboy

İngilizce cowboy "1. sığır çobanı, 2. başıbozuk, kural tanımayan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cow "inek, sığır" (NOT: Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kōu- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷṓws biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce boy "oğlan" sözcüklerinin bileşiğidir.

kovuk

Eski Türkçe koġuk veya kovuk "içi boş (yer, şey), oyuk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *koġ- "oymak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

kovuştur|mak

Türkiye Türkçesi kov- fiilinden Yeni Türkçe +IştIr- ekiyle türetilmiştir.

koy

Eski Türkçe koy veya koyn "1. kucak, 2. çukur, vadi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen koñ sözcüğünden evrilmiştir.

koy|mak

Eski Türkçe kōd- "koymak, bırakmak" fiilinden evrilmiştir.