kotto

kote

Fransızca quoter "sayı veya miktar tayin etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen quotare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince quot "kaç? ne kadar?" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

koter

Fransızca cautère "yarayı ateş veya kimyasal bir madde ile dağlama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen cauterium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kautḗr καυτήρ z "yakan, dağlayan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kaíō καίω, καυσ- z "yakmak" fiilinden +tēr ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kāw-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *keh₂w- (*kāw-) kökünden türetilmiştir.

kotlet

Fransızca côtelette "pirzola" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca côte "kaburga" sözcüğünün küçültme halidir.

koton

Fransızca coton "pamuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca coton "a.a. [mod. cotone]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen ḳuṭn veya ḳuṭun veya ḳuṭṭan قطن/قطّن z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça kitum veya kitunnu "keten veya pamuk" sözcüğünden alıntıdır.

kotra

Fransızca cotre "küçük yelkenli tekne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen cutter sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce to cut "kesmek" fiilinden türetilmiştir.

kotto
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"pişmiş toprak yer karosu" [ Ekşi Sözlük, 2000]
cotto: güzel mekanlarda yerlere döşenen toprak renkli taşlar

Köken

İtalyanca cotta veya terracotta "pişmiş (toprak)" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim İtalyanca cuocere, cott- "pişirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen coquere fiilinden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için kuzine maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

cotto


08.09.2017
kov|mak

Eski Türkçe kov- "1. takip etmek, ardından gitmek, 2. sevk etmek, sürmek (özellikle at)" fiilinden evrilmiştir.

kova

Eski Türkçe kovġa "su taşıma kabı, kova" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *koġ- "oymak, boşaltmak" biçiminden Eski Türkçe +gA ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

kovan

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *kova- "içini boşaltmak?" fiilinden Türkiye Türkçesinde +In ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe fiil Eski Türkçe kovı "boş, kof" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

kovboy

İngilizce cowboy "1. sığır çobanı, 2. başıbozuk, kural tanımayan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cow "inek, sığır" (NOT: Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kōu- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷṓws biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce boy "oğlan" sözcüklerinin bileşiğidir.

kovuk

Eski Türkçe koġuk veya kovuk "içi boş (yer, şey), oyuk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *koġ- "oymak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.