kot2

koşnil

Fr cochenil kabuğundan kırmızı boya elde edilen bir böcek, kirmis << OLat coccinella [küç.] a.a. Lat coccinus kırmızı EYun kókkinos κόκκινος za.a.

koşuk

≈ ETü koşuġ kafiyeli beyit ETü koş- ikilemek, yanyana koymak +Uk

koşul

TTü (şart) koş- +Il

koşut

TTü koş- +Ut

kot1

Fr côte 1. kaburga, 2. haritacılıkta eş yükselti eğrisi << Lat costa kaburga, vücudun yan tarafı << HAvr *kost- a.a.

kot2

[ Milliyet - gazete, 1958]
Amerikan tipi Kot blucinleri emsalsiz kot pantalonlarını her yerde arayınız

marka Kot blucin markası öz Muhteşem Kot Türkiye'nin ilk blucin üreticilerinden olan tekstilci (ö. 1958)


15.01.2015
kota

Fr quota sınırlı bir miktar OLat quota [fem.] ne kadar? Lat quot kaç? ne kadar? << HAvr *kʷi- ne?

kotan

≈ Erm kotan գոթան zağır pulluk

kotar|mak

<< ETü kutur- dökmek, kaptan kaba aktarmak ETü *kud- dökmek +tUr-

kote

Fr quoter sayı veya miktar tayin etmek OLat quotare [den.] a.a. Lat quot kaç? ne kadar?

koter

Fr cautère yarayı ateş veya kimyasal bir madde ile dağlama Lat cauterium a.a. EYun kautḗr καυτήρ zyakan, dağlayan EYun kaíō καίω, καυσ- zyakmak +tēr << HAvr *kāw-yo- HAvr *keh₂w- (*kāw-) a.a.