koru

korse

Fransızca corset "gövde şeklinde kadın iç çamaşırı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca corps "vücut, beden" sözcüğünün küçültme halidir.

kort

İngilizce court "1. avlu, avlulu yapı kompleksi, malikane, saray, 2. tenis avlusu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca court "avlu, saray" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cohors, cohort- "iç avlu" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince hortus "avlu, (duvarla çevrili) bahçe" sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵʰor-tó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰer-⁴ "etrafını çevirmek, çitle kapatmak" kökünden türetilmiştir.

kortej

Fransızca cortége sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca corteggio "hükümdarın maiyeti, saray erkânı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca corte "avlu, saray" sözcüğünden türetilmiştir.

korteks

Yeni Latince cortex "bir organın dış zarı, beyin zarı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince cortex, cortic- "ağaç veya meyve kabuğu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-t- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-² "kesmek" kökünden türetilmiştir.

kortizon

İngilizce cortisone "böbreküstü korteksi tarafından salgılanan hormon" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1936 Edward Kendall & Philip Hench, Amer. biyokimyacılar.) İngilizce sözcük İngilizce cortical steroid hormone sözcüğünün kısaltmasıdır.

koru
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳorıġ [[beylere ait korunmuş, özel hizmete tahsis edilmiş yer. Herkese açık olmayan çevrili yer anlamında kullanılır.]] Türkiye Türkçesi: [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
chorí [korı]: parco & giardino [park, bahçe]

Köken

Eski Türkçe korıġ "korunmuş yer" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe korı- "korumak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için koru- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Aynı anlamda karş. İngilizce reserve "koruma, özel kullanıma tahsis edilmiş orman".

Benzer sözcükler

koruluk


10.08.2015
koru|mak

Eski Türkçe korı- "muhafaza etmek" fiilinden evrilmiştir.

koruk

Farsça ġūra غوره z "olgunlaşmamış üzüm" sözcüğü ile eş kökenlidir.

korvet

Fransızca corvette "bir tür gemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen corbeta veya corveta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince corbita "«küfecik», a.a." sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince corbis "sepet, küfe" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir.

kostak

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

koster

İngilizce coaster "kıyı boyunca yol alan küçük yük gemisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce coast "(ad) kıyı, (fiil) kıyıdan gitmek" sözcüğünden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca coste "1. kaburga, gövdenin yan tarafı, 2. kenar, kıyı" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince costa "kaburga, gövdenin yanı" sözcüğünden evrilmiştir.