korteks

korpus

İngilizce corpus "1. gövde, beden, 2. bir konudaki literatürün bütünü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince corpus, corpor- "gövde, beden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krep- "gövde, beden, görünüm" biçiminden evrilmiştir.

korsan

İtalyanca corsaro "akıncı, başıbozuk, özellikle deniz akıncısı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen cursarius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cursus "1. koşu, 2. akın, saldırı" sözcüğünden evrilmiştir.

korse

Fransızca corset "gövde şeklinde kadın iç çamaşırı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca corps "vücut, beden" sözcüğünün küçültme halidir.

kort

İngilizce court "1. avlu, avlulu yapı kompleksi, malikane, saray, 2. tenis avlusu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca court "avlu, saray" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cohors, cohort- "iç avlu" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince hortus "avlu, (duvarla çevrili) bahçe" sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵʰor-tó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰer-⁴ "etrafını çevirmek, çitle kapatmak" kökünden türetilmiştir.

kortej

Fransızca cortége sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca corteggio "hükümdarın maiyeti, saray erkânı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca corte "avlu, saray" sözcüğünden türetilmiştir.

korteks
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1950]
1949 yılı başlarında, sürrenal guddesinin zarından kortikal maddesini ayırdıklarını müjdelemişlerdi. [ Milliyet - gazete, 1952]
Son zamanlarda böbreküstü bezinden çıkarılan Korteks (cortex) hülasaları iyi neticeler vermeye başlamıştır.

Köken

Yeni Latince cortex "bir organın dış zarı, beyin zarı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince cortex, cortic- "ağaç veya meyve kabuğu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-t- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-² "kesmek" kökünden türetilmiştir.

Ek açıklama

Aynı HAvr kökten Latince curtus "kısa", Germence *skeran "kesmek, çentmek", İngilizce shear "kesmek", score "kesik", scar "yara, kesik", short "kesilmiş, kısa", shirt "«kesik», gömlek".

Benzer sözcükler

kortikal, kortikosteroid

Bu maddeye gönderenler

kortizon, rakursi, skor, şort (offshore), tişört


18.08.2017
kortizon

İngilizce cortisone "böbreküstü korteksi tarafından salgılanan hormon" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1936 Edward Kendall & Philip Hench, Amer. biyokimyacılar.) İngilizce sözcük İngilizce cortical steroid hormone sözcüğünün kısaltmasıdır.

koru

Eski Türkçe korıġ "korunmuş yer" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe korı- "korumak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

koru|mak

Eski Türkçe korı- "muhafaza etmek" fiilinden evrilmiştir.

koruk

Farsça ġūra غوره z "olgunlaşmamış üzüm" sözcüğü ile eş kökenlidir.

korvet

Fransızca corvette "bir tür gemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen corbeta veya corveta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince corbita "«küfecik», a.a." sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince corbis "sepet, küfe" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir.