korsan

koro

İt coro şarkı topluluğu << Lat chorus a.a. EYun χorós χορός z1. dans, dans topluluğu, 2. antik trajediye dans ve şarkıyla eşlik eden topluluk

koroner

Fr coronaire 1. taca ilişkin, 2. kalbi besleyen ana atardamara ilişkin Lat corona taç +ari°

korozyon

Fr/İng corrosion paslanma Lat corrosio a.a. Lat corrodere yıpranmak, paslanmak +(t)ion Lat con+ rodere, ros- kemirmek, aşındırmak

korporasyon

Fr corporation tüzel kişilik, cemiyet, lonca Lat corporatio vücut verme, ete kemiğe büründürme Lat corporare [den.] vücut vermek +(t)ion Lat corpus, corpor- vücut

korpus

İng corpus 1. gövde, beden, 2. bir konudaki literatürün bütünü Lat corpus, corpor- gövde, beden << HAvr *krep- gövde, beden, görünüm

korsan

korsar [ Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant, 1538]
Déme kim ḳorsara ḳorsar varmaz/ Gözcisüz olma hele saŋa dérin korsan [ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
diyār-ı Rūmdan Hindüŋ bu caniblerine aslā bir ḳorṣān yaˁnī deryā ˁilminde māhir bir ḳapudan gelmemiş-dür.

İt corsaro akıncı, başıbozuk, özellikle deniz akıncısı OLat cursarius a.a. << Lat cursus 1. koşu, 2. akın, saldırı

 kur1

Not: Korsar ve korsan biçimleri Akdeniz ve Güney Avrupa dillerinde eşit ölçüde yaygındır. Türkçede 17. yy'a dek korsar daha yaygındır. Bk. LF sf. 193-195.

Benzer sözcükler: hava korsanı, korsan kaset, korsan kitap, korsan piyasası, korsan yayın, korsanlık

Bu maddeye gönderenler: husar


12.02.2019
korse

Fr corset [küç.] gövde şeklinde kadın iç çamaşırı Fr corps vücut, beden

kort

İng court 1. avlu, avlulu yapı kompleksi, malikane, saray, 2. tenis avlusu EFr court avlu, saray << Lat cohors, cohort- iç avlu ≈ Lat con+ hortus avlu, (duvarla çevrili) bahçe << HAvr *ǵʰor-tó-s a.a. HAvr *ǵʰer-⁴ etrafını çevirmek, çitle kapatmak

kortej

Fr cortége İt corteggio hükümdarın maiyeti, saray erkânı İt corte avlu, saray

korteks

YLat cortex bir organın dış zarı, beyin zarı Lat cortex, cortic- ağaç veya meyve kabuğu << HAvr *(s)ker-t- HAvr *(s)ker-² kesmek

kortizon

İng cortisone [abb.] böbreküstü korteksi tarafından salgılanan hormon (İlk kullanım: 1936 Edward Kendall & Philip Hench, Amer. biyokimyacılar.) İng cortical steroid hormone