koroner

kornet

Fransızca cornette "«boynuzcuk», 1. huni, 2. bir nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca corne "boynuz" sözcüğünün küçültme halidir.

korniş

Fransızca corniche "mimaride çatı çıkıntısı, alınlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen cornice sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca korōnís κορωνίς z "taç" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: OED) Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen coronix sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kornişon

Fransızca cornichon "bir tür salatalık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca corne "boynuz" sözcüğünden +on ekiyle türetilmiştir.

korno

İtalyanca corno "boynuz, boynuz şeklinde çeşitli aygıtlar, av borusu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince cornus "boynuz" sözcüğünden evrilmiştir.

koro

İtalyanca coro "şarkı topluluğu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen chorus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca χorós χορός z "1. dans, dans topluluğu, 2. antik trajediye dans ve şarkıyla eşlik eden topluluk" sözcüğünden alıntıdır.

koroner
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1941]
iç kapsül, koroner arterler, mesaraik arter

Köken

Fransızca coronaire "1. taca ilişkin, 2. kalbi besleyen ana atardamara ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince corona "taç" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kuron maddesine bakınız.


09.12.2015
korozyon

Fransızca ve İngilizce corrosion "paslanma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen corrosio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince corrodere "yıpranmak, paslanmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince rodere, ros- "kemirmek, aşındırmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

korporasyon

Fransızca corporation "tüzel kişilik, cemiyet, lonca" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince corporatio "vücut verme, ete kemiğe büründürme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince corporare "vücut vermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince corpus, corpor- "vücut" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

korpus

İngilizce corpus "1. gövde, beden, 2. bir konudaki literatürün bütünü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince corpus, corpor- "gövde, beden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krep- "gövde, beden, görünüm" biçiminden evrilmiştir.

korsan

İtalyanca corsaro "akıncı, başıbozuk, özellikle deniz akıncısı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen cursarius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cursus "1. koşu, 2. akın, saldırı" sözcüğünden evrilmiştir.

korse

Fransızca corset "gövde şeklinde kadın iç çamaşırı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca corps "vücut, beden" sözcüğünün küçültme halidir.