kork|mak

korekt

Fr correct doğru, düzgün Lat correctus [pp.] Lat corrigere düzeltmek, doğrultmak +()t° Lat con+ regere, rect- düz olmak

korelasyon

Fr corrélation birbirini etkileyen iki şey arasındaki ilişki OLat correlatio a.a. Lat con+ referre, relat- geri götürmek, ilişkilendirmek +(t)ion

koreografi

Fr choréographie/chorégraphie dans tasarımı (İlk kullanım: 1701 Raoul Auger Feuillet, Fr. dans tasarımcısı.) § EYun χoreía χορεία zdans (EYun χorós χορός zkoro, gösteriye dans ve şarkı ile eşlik eden topluluk ) EYun grapheía γραφία zyazma, kayıt

korgeneral

§ TTü kolordu TTü general

koridor

Fr corridor dar uzun alan, geçit İsp corridor yarış güzergâhı << OLat curritorium Lat currere koşmak +(t)orium

kork|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
öküş tiyin neke korkur biz [kalabalık diye neden korkuyoruz?] ETü: [ Chuastuanift: Ein Sündenbekenntnis der manichäisch, <900]
bu béş türlüg tınlıġıġ turalıġıġ neçe korkıtımız ürkitimiz erser [bu beş türlü canlıyı nasıl korkutup ürküttü isek]

<< ETü kork- korkmak ETü korı- korumak, saklamak +Ik-

 koru-

Not: ETü +Ik- dönüşlülük (refleksif) ekiyle "korunsamak, korunma refleksiyle davranmak" anlamındadır. Moğ korguda- "sığınmak, saklanmak" < kori- "korumak, kuşatmak, kapamak" Türkçeden alıntıdır.

Benzer sözcükler: korkutmak

Bu maddeye gönderenler: korkak, korku (korkuluk), korkunç


03.08.2021
korkak

<< OTü korkak çok korkan ETü kork- +(g)Ak

korku

<< OTü-KT *korkığ ETü kork- +I(g)

korkuluk

TTü korku +lIk

korkunç

<< ETü korkınç korku ETü kork- +(In)ç

korna

Fr cornet küçük boynuz şeklinde nesne, küçük borazan Fr corne boynuz, borazan +et° << Lat cornūs boynuz << HAvr *ḱr̥h₂-no- (*ḱr̥-no-) HAvr *ḱerh₂- (*ḱer-) kafatası, boynuz