koridor

kordonblö

Fransızca cordon bleu "«mavi kurdele», 1. seçkin adam, soylu [esk.], 2. usta aşçı" deyiminden alıntıdır.

korekt

Fransızca correct "doğru, düzgün" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pp. kökünden gelen correctus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince corrigere "düzeltmek, doğrultmak" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince regere, rect- "düz olmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

korelasyon

Fransızca corrélation "birbirini etkileyen iki şey arasındaki ilişki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen correlatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince referre, relat- "geri götürmek, ilişkilendirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

koreografi

Fransızca choréographie veya chorégraphie "dans tasarımı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1701 Raoul Auger Feuillet, Fr. dans tasarımcısı.) Fransızca sözcük Eski Yunanca χoreía χορεία z "dans" (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca χorós χορός z "koro, gösteriye dans ve şarkı ile eşlik eden topluluk" fiilinden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca grapheía γραφία z "yazma, kayıt" sözcüklerinin bileşiğidir.

korgeneral

Türkiye Türkçesi kolordu ve Türkiye Türkçesi general sözcüklerinin bileşiğidir.

koridor
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
derin yüksek bir koridor gibi tecessüm eder

Köken

Fransızca corridor "dar uzun alan, geçit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca corridor "yarış güzergâhı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince curritorium sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince currere "koşmak" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kur1 maddesine bakınız.


12.02.2019
kork|mak

Eski Türkçe kork- "korkmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe korı- "korumak, saklamak" fiilinden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.

korkak

Orta Türkçe korkak "çok korkan" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kork- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

korku

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) yazılı örneği bulunmayan *korkığ sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kork- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

korkuluk

Türkiye Türkçesi korku sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.

korkunç

Eski Türkçe korkınç "korku" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kork- fiilinden Eski Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.