korgeneral

kordon

Fransızca cordon "1. kalın örme ip, şerit, 2. tecrit hattı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen cordone sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince corda veya chorda "ip, şerit, çalgı teli" sözcüğünün büyütme halidir. Latince sözcük Eski Yunanca χordḗ χορδή z "1. bağırsak, bağırsaktan yapılan sicim, 2. çalgı teli" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghorə-d- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰer-¹ "bağırsak" kökünden türetilmiştir.

kordonblö

Fransızca cordon bleu "«mavi kurdele», 1. seçkin adam, soylu [esk.], 2. usta aşçı" deyiminden alıntıdır.

korekt

Fransızca correct "doğru, düzgün" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pp. kökünden gelen correctus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince corrigere "düzeltmek, doğrultmak" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince regere, rect- "düz olmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

korelasyon

Fransızca corrélation "birbirini etkileyen iki şey arasındaki ilişki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen correlatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince referre, relat- "geri götürmek, ilişkilendirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

koreografi

Fransızca choréographie veya chorégraphie "dans tasarımı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1701 Raoul Auger Feuillet, Fr. dans tasarımcısı.) Fransızca sözcük Eski Yunanca χoreía χορεία z "dans" (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca χorós χορός z "koro, gösteriye dans ve şarkı ile eşlik eden topluluk" fiilinden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca grapheía γραφία z "yazma, kayıt" sözcüklerinin bileşiğidir.

korgeneral
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "kolordu komutanı" [ Resmi Gazete, 1935]
Ordudaki rütbeler ve yeni karşılıkları (...) Ferik : Korgeneral, Koramiral

Köken

Türkiye Türkçesi kolordu ve Türkiye Türkçesi general sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için kol, general maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Fransızca général de corps d'armée (aynı anlamda) deyiminden uyarlanmış, fakat kolordu kısaltması (k.or.) olarak değerlendirilmiştir.

Benzer sözcükler

koramiral


16.08.2017
koridor

Fransızca corridor "dar uzun alan, geçit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca corridor "yarış güzergâhı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince curritorium sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince currere "koşmak" fiilinden +()torium ekiyle türetilmiştir.

kork|mak

Eski Türkçe kork- "korkmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe korı- "korumak, saklamak" fiilinden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.

korkak

Orta Türkçe korkak "çok korkan" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kork- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

korku

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) yazılı örneği bulunmayan *korkığ sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kork- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

korkuluk

Türkiye Türkçesi korku sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.