korekt

kor

Orta Türkçe kor "köz, cemre" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Farsça ḳor قور z "koza, taşak, hedef olarak konan top" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

korakor

Fransızca corps à corps "beden bedene" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca corps "beden, gövde" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen corpus sözcüğünden evrilmiştir.

kordiplomatik

Fransızca corps diplomatique "diplomatik zümre" deyiminden alıntıdır. (NOT: Fransızca deyim Fransızca corps "vücut, beden" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince corpus, corpor- "vücut, bünye" sözcüğünden evrilmiştir. )

kordon

Fransızca cordon "1. kalın örme ip, şerit, 2. tecrit hattı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen cordone sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince corda veya chorda "ip, şerit, çalgı teli" sözcüğünün büyütme halidir. Latince sözcük Eski Yunanca χordḗ χορδή z "1. bağırsak, bağırsaktan yapılan sicim, 2. çalgı teli" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghorə-d- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰer-¹ "bağırsak" kökünden türetilmiştir.

kordonblö

Fransızca cordon bleu "«mavi kurdele», 1. seçkin adam, soylu [esk.], 2. usta aşçı" deyiminden alıntıdır.

korekt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"edep ve erkâna uygun" [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Türkiye İş Bankasının (...) vazifelerini ifa hususunda gösterdiği müsaraat ve hassasiyet ve korekt hareket müvacehesinde

Köken

Fransızca correct "doğru, düzgün" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pp. kökünden gelen correctus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince corrigere "düzeltmek, doğrultmak" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince regere, rect- "düz olmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için reji maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

koreksiyon, korektör

Bu maddeye gönderenler

eskort


30.09.2017
korelasyon

Fransızca corrélation "birbirini etkileyen iki şey arasındaki ilişki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen correlatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince referre, relat- "geri götürmek, ilişkilendirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

koreografi

Fransızca choréographie veya chorégraphie "dans tasarımı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1701 Raoul Auger Feuillet, Fr. dans tasarımcısı.) Fransızca sözcük Eski Yunanca χoreía χορεία z "dans" (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca χorós χορός z "koro, gösteriye dans ve şarkı ile eşlik eden topluluk" fiilinden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca grapheía γραφία z "yazma, kayıt" sözcüklerinin bileşiğidir.

korgeneral

Türkiye Türkçesi kolordu ve Türkiye Türkçesi general sözcüklerinin bileşiğidir.

koridor

Fransızca corridor "dar uzun alan, geçit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca corridor "yarış güzergâhı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince curritorium sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince currere "koşmak" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir.

kork|mak

Eski Türkçe kork- "korkmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe korı- "korumak, saklamak" fiilinden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.