konuk

kontrplak

Fransızca contre-plaque "zıt yönde tabakaların birbirine yapıştırılmasıyla elde edilen ahşap malzeme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca plaque "tabaka" sözcüğünden türetilmiştir.

kontrpuan

Fransızca contrepoint "«karşı nota», çok sesli müzikte bir yöntem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen contrapunctus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince punctus "nokta, müzikte nota" sözcüğünden türetilmiştir.

kontuar

Fransızca comptoir "gişe, vezne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince computatorium "hesap yeri" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince computare "hesaplamak" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir.

kontur

Fransızca contours "çevre, kenar hattı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen contorno sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca contornare "çevresini dönmek" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil İtalyanca ve Latince tornare "dönmek, döndürmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konu

Türkiye Türkçesi kon- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

konuk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳonuḳ: aḍ-ḍayf [misafir] Kıpçakça: [ anon., Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türkî, 1343]
konak: aḍ-ḍayf Çağatayca: [Sang, 1500 yılından önce]
konak: konuk yaˁni manzil ... wa mihmān

Köken

Eski Türkçe konuk "1. konaklayan kimse, misafir, 2. konaklanan yer, menzil" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kon- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kon- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

gökkonuksal, konuk evi, konuk sanatçı, konuksever


24.03.2015
konum

Türkiye Türkçesi kon- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

konuş|mak

Eski Türkçe kon- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir.

konuşlan|mak

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *konuş "konma, yerleşme" biçiminden Yeni Türkçe +lAn- ekiyle türetilmiştir. Türkçe biçim Türkiye Türkçesi kon- fiilinden türetilmiştir.

konut

Eski Türkçe konut "ikamet yeri" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kon- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

konürbasyon

İngilizce conurbation "birkaç kentin birleşmesiyle oluşan yerleşim" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1915 P. Geddes, İng. sosyolog.) İngilizce sözcük Latince urbs "kent, şehir" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir.