konuş|mak

kontuar

Fr comptoir gişe, vezne << Lat computatorium hesap yeri Lat computare hesaplamak +(t)orium

kontur

Fr contours çevre, kenar hattı İt contorno a.a. İt contornare çevresini dönmek İt/Lat con+ tornare dönmek, döndürmek

konu

TTü kon- +I(g)

konuk

<< ETü konuk 1. konaklayan kimse, misafir, 2. konaklanan yer, menzil ETü kon- +Uk

konum

TTü kon- +Im

konuş|mak

KTü: "komşu olmak" [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ḳonuşdu: cāwara [komşu idi] TTü: "... sohbet etmek" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḳonuşmak: müsāhabet etmek. Conversari. (...) ḳonuşlık: Conversatio.

ETü kon- +Iş-

 kon-

Not: Kon- fiilinden +iş- işteşlik ekiyle “karşılıklı veya birlikte ikamet etmek” anlamındayken sadece Türkiye Türkçesinin Batı lehçesinde 16. yy'dan sonra danışmak fiilinin yerini almıştır.

Benzer sözcükler: konuşkan, konuşma, konuşturmak, konuşuk, konuşulmak


30.09.2017
konuşlan|mak

TTü *konuş konma, yerleşme +lAn- TTü kon-

konut

ETü konut ikamet yeri ETü kon- +Ut

konürbasyon

İng conurbation birkaç kentin birleşmesiyle oluşan yerleşim (İlk kullanım: 1915 P. Geddes, İng. sosyolog.) Lat con+ urbs kent, şehir +(t)ion

konvansiyon

Fr convention 1. buluşma, toplantı, 2. üzerinde anlaşılan şey Lat conventio a.a. Lat convenire bir araya gelmek, buluşmak, uygun bulmak +(t)ion Lat con+ venire, vent- gelmek

konveks

Fr convexe, convect- kubbeli, kemerli, dışbükey Lat convexus [pp.] a.a. Lat convectere yığmak, tümsek yapmak Lat con+ vectare [den.] taşımak Lat vehere, vect- sürmek, taşımak