konsensus

konkordato

Fransızca concordat veya İtalyanca concordato "1. antlaşma, mukavele, 2. özellikle Papalık makamıyla yapılan sözleşme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen concordatum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince concordare "anlaşmak, düşünce birliğine varmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. Latince fiil Latince cor, cord- "yürek, akıl, gönül" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

konkre

Fransızca concret "somut" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince concretus "yoğun, yığışmış" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince concrescere "yığışmak, içiçe geçmek, (ağaç) birbiri içine geçmek, balta girmez olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince crescere, cret- "büyümek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konkur

Fransızca concours "yarış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen concursus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince concurrere "birlikte koşmak, yarışmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince currere, curs- "koşmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konkurhipik

Fransızca concours hippique "at yarışı" sözcüğünden alıntıdır.

konsantre

Fransızca concentrer "yoğunlaştırmak, bir merkeze toplamak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca centre "merkez" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir.

konsensus
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1971]
ben devamlı konsansüs arayarak, konsansüsü sağlayarak yürümek zorundayım

Köken

Latince consensus "ittifak, görüş birliği, mutabakat" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince consentire, consens- "mutabık olmak, razı olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince sentire, sens- "duymak, hissetmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sansasyon maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

konsensüs


09.12.2015
konsept

Fransızca ve İngilizce concept "kavram, fikir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen conceptus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince concipere "içine almak, kavramak, hamile kalmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince capere, capt- "almak, tutmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konser

Fransızca concert "1. birlikte müzik çalma veya şarkı söyleme [esk.], 2. müzik dinletisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen concerto sözcüğünden alıntıdır.

konservatif

İngilizce conservative "1. muhafaza edici, koruyucu, 2. siyasette muhafazakâr" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince conservativus "saklayıcı, muhafaza eden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conservare "saklamak, muhafaza etmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

konservatuar

Fransızca conservatoire "1. koruma yeri, 2. müzik okulu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *conservatorium biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Latince conservare "korumak, muhafaza etmek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir.

konserve

Fransızca conserve "muhafaza edilmiş gıda" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca conserver "saklamak, muhafaza etmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen conservare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince servare "hizmet etmek, bakmak, sakınmak, gözkulak olmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.