kon|mak

komünikasyon

Fr communication iletme, iletişim OLat communicatio a.a. OLat communicare birlikte iş yapmak, imece etmek, yardımlaşmak, alışveriş etmek +(t)ion Lat commūnis ortak, umumi, paylaşılan

komünist

Fr communiste mülkün ortaklaşa kullanımını savunan Fr commune

komünote

Fr communauté topluluk, cemaat << OLat communalitas a.a. Lat communalis umuma ait +itas

komünyon

Fr communion 1. iştirak, birliktelik, 2. Katolik kilisesinde İsa'nın sofrasına katılma töreni Lat communio a.a. Lat communis müşterek +(t)ion

komütatör

Fr commutateur 1. değiştokuş eden, 2. iki yönlü elektrik anahtarı Lat commutator a.a. Lat commutare başkasıyla değiştirmek +(t)or Lat con+ mutare değiştirmek

kon|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
ötüken yirig konmış [Ötüken ülkesine yerleşmiş] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳuş ḳōndı, boḏun ḳōndı [göçer kavim yerleşti]

<< ETü kon- kendini koymak, yerleşmek ETü *ko- koymak, bırakmak +In-

 ko-

Not: Dönüşlü (refleksif) yapıdaki fiil ile ko-/koy- fiilinin edilgen biçimi ayırt edilmelidir. Karş. masaya kuş kondu (1. durdu, 2. [biri tarafından] koyuldu). İkinci kullanım biçimi yakın dönemde ortaya çıkmıştır.

Benzer sözcükler: hazıra konmak, konalga, konar göçer, kondurmak, toz kondurmak


29.07.2015
konak

<< OTü konak 1. konaklayan kişi, konuk, 2. konaklama yeri, menzil ETü kon- durmak, yolda gecelemek +(g)Ak

konç

<< OTü konç bacağın alt kısmı, topuk? ETü kon- durmak, inmek, ayak basmak +(In)ç

konçertant

Fr concertant birden fazla solistin beraber çaldığı müzik parçası Fr concerter beraber çalmak +ent° İt concertare a.a.

konçerto

İt concerto 1. birlikte müzik yapma, 2. 18. yy'da popülerlik kazanan bir enstrümantal müzik formu <? Lat concertare çarpışmak, yarışmak

kondansatör

Fr condensateur yoğunlaştırıcı, bir elektrik aksamı Fr condenser yoğunlaştırmak +(t)or Lat condensare [den.] a.a. Lat con+ densus yoğun