komprime

komposto

İtalyanca composta "1. bileşim, karışım, 2. meyve veya sebze karışımı, karışık reçel, hoşaf" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince compositus "karışım" sözcüğünün dişilidir. Bu sözcük Latince componere "bileştirmek, karmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

kompozisyon

Fransızca composition "1. bileşim, 2. beste" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen compositio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince componere "bir araya koymak, birleştirmek, inşa etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, posit- "koymak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

komprador

Fransızca ve İngilizce comprador "Marksist teoride emperyalistlerle işbirliği yapan yerli kapitalist" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce comprador "satın alıcı, Çin'deki Portekiz ticari kolonilerinde üreticilerden mal toplayan yerli aracı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Portekizce comprar "satın almak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Portekizce fiil Latince comparāre "düzenlemek, hazırlamak, tedarik etmek, edinmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince parāre "hazırlamak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kompres

Fransızca compresse "bastırma, sıkıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen compressum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince comprimere "bastırmak, sıkıştırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. Latince fiil Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kompresör

Fransızca compresseur "hava sıkıştırma aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca compresser "sıkıştırmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

komprime
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"sıkıştırılmış ürün" [ Düstur Tertip I.-IV., 1873]
"eczacılıkta sıkıştırmış hap" [ Hukuk-ı Beşer - gazete, 1919]
Çok acı ilaçlar, zehirli komprimeler

Köken

Fransızca comprimé "sıkıştırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca comprimer "sıkıştırmak, bastırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince comprimere fiilinden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için kompres maddesine bakınız.


13.05.2019
kompulsif

İngilizce compulsive "iradesiyle kontrol edemediği davranışlarda bulunma eğilimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince compellere "zorlamak, mecbur etmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pellere, puls- "itmek, vurmak, kakmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kompüter

İngilizce computer "hesaplama cihazı, bilgisayar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce compute "hesaplamak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen computare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince putare "saymak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

komşu

Eski Türkçe konşı "karşılıklı veya yakın oturan kimse" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe konış- "birlikte konaklamak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe kon- "durmak, ikamet etmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

komutan

Eski Türkçe komıt- "heyecan ve şevk vermek" fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

komün

Fransızca commune "1. ortak, müşterek (sıfat), 2. halk meclisi, belediye, 3. mülkü ortaklaşa kullanan topluluk (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince commūnis "kamuya ait olan şey, müşterek mülk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince mūnus "kamu hizmeti, imece" sözcüğünün nötrüdür. (NOT: Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *moi̯-nó-s biçiminden evrilmiştir. )