kolye

kolordu
koloridya

Yeni Yunanca yazılı örneği bulunmayan *koliarídia κολιαροιδια z "küçük kolyoza benzeyenler" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca kolíari(on) "küçük kolyoz" sözcüğünün çoğuludur.

kolostrum

Latince colostrum veya colostra "doğumdan sonra gelen ilk süt" sözcüğünden alıntıdır.

kolpa

İtalyanca colpo "darbe, çalım, özellikle bilardo darbesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince colaphus "darbe" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kólaphos κόλαφος z sözcüğünden alıntıdır.

koltuk

Eski Türkçe koltık veya koltuk "koltuk altı, kol ekleminin iç kısmı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kol sözcüğünden Eski Türkçe +tIk ekiyle türetilmiştir.

kolye
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
satılık mücevherat ve nadide inci kolye

Köken

Fransızca collier "tasma [esk.], gerdanlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince collare "boyun halkası, tasma" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince collum "boyun" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için koli1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. İngilizce collar "tasma".


15.11.2019
kolyoz

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kolías κολίας z "bir tür uskumru" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca koliós κολιός z "bir tür ağaçkakan veya alaca karga" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

kolza

Fransızca ve İngilizce colza "tohumundan yağ elde edilen bir tür lahana" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca koolzaad "lahana tohumu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca kool "lahana" ve Holandaca zaad "tohum" sözcüklerinin bileşiğidir.

kom

Ermenice kom գոմ z "ahır, ağıl, hayvan beslenen yer, mezra" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Acaryan, Hayeren Armatakan Bararan sf. I.574) Ermenice sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʰom- biçiminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Pokorny, Indogermanisches Etym. Worterb. sf. 452)

koma1

Yeni Latince coma "bitkisel hayat" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca kōma κώμα z "derin uyku" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca koimáō κοιμάω z "yatırmak, uyutmak" veya Eski Yunanca keîmai κεῖμαι z "yatmak, uyumak" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱei̯- biçiminden türetilmiştir.

koma2

Fransızca comma "1. kesinti, 2. retorikte iki söz arasında es verme, müzikte en küçük perde aralığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kómma κόμμα z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kóptō κόπτω z "kesmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.