kolbastı

kolaçan
kolaj

Fransızca collage "yapıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca coller "yapıştırmak" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca colle "tutkal" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen colla sözcüğünden evrilmiştir.

kolan

Eski Türkçe kolan "eğer kayışı" sözcüğünden evrilmiştir.

kolay

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) kolay "istenen, arzu edilen" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kol- "istemek, dilemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

kolbasa

Rusça kolbasá колбаса́ z "Rusyaya özgü sucuk" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Türkiye Türkçesi külbasa veya külbastı sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

kolbastı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "Trabzon yöresine özgü bir halk oyunu" [ Milliyet - gazete, 1983]
Horonların yanı sıra oynanan diğer yerel oyunlar da vardır. 'Sürmene Sallaması, Kolbastı' gibi oyunlar,

Daha fazla bilgi için kol, bas- maddelerine bakınız.


22.09.2017
kolçak

Eski Türkçe kolçak "kolcuk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kol sözcüğünden Eski Türkçe +çAk ekiyle türetilmiştir.

koldaş

Eski Türkçe koldaş sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kol sözcüğünden Eski Türkçe +dAş ekiyle türetilmiştir.

kolej

Fransızca collège "1. bir üniversiteyi oluşturan loncaların her biri [esk.], 2. yüksek okul" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince collegium "ortaklık, dernek, lonca" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince collēga "yoldaş, ortak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince lēgāre "sözleşme yapmak, taahhüt etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

koleksiyon

Fransızca collection "toplama, biriktirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen collectio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince colligere "(seçip) toplamak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince legere, lect- "seçmek, ayırmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kolektif

Fransızca collectif "toplu, ortak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince colligere "bir yere toplamak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince legere, lect- "seçmek, ayırmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.