kolay

kola2

Yun/EYun kólla κόλλα znişasta, tutkal, yapıştırıcı

kolaborasyon

Fr/İng collaboration beraber-çalışma, işbirliği Lat collaboratio a.a. Lat con+ laborare çalışmak +(t)ion

kolaçan
kolaj

Fr collage yapıştırma Fr coller [den.] yapıştırmak +age Fr colle tutkal << Lat colla a.a.

kolan

<< ETü kolan eğer kayışı

kolay

TTü: "uygun fırsat (ad)" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
gezelüm şallā Çalap kolay vire [inşallah Allah kolaylık versin] TTü: "uygun (sıfat)" [ anon., Kısas-ı Enbiya terc., <1390]
bir kolay vaḳıt gözetürdi

<< OTü-KT kolay istenen, arzu edilen ETü kol- istemek, dilemek +(g)Ay

Benzer sözcükler: kolaycı, kolaylamak, kolaylaşmak, kolaylaştırmak


26.08.2017
kolbasa

Rus kolbasá колбаса́ zRusyaya özgü sucuk ~? TTü külbasa/külbastı

kolbastı
kolçak

<< ETü kolçak kolcuk ETü kol +çAk

koldaş

<< ETü koldaş ETü kol +dAş

kolej

Fr collège 1. bir üniversiteyi oluşturan loncaların her biri [esk.], 2. yüksek okul << Lat collegium ortaklık, dernek, lonca Lat collēga yoldaş, ortak Lat con+ lēgāre sözleşme yapmak, taahhüt etmek