kolan

kola1

marka Coca-Cola bir karbonatlı içecek markası (İlk kullanım: 1887 George Pemberton, Amer. girişimci.) İng cola kafein bakımından zengin Afrika kökenli ceviz türü

kola2

Yun/EYun kólla κόλλα znişasta, tutkal, yapıştırıcı

kolaborasyon

Fr/İng collaboration beraber-çalışma, işbirliği Lat collaboratio a.a. Lat con+ laborare çalışmak +(t)ion

kolaçan
kolaj

Fr collage yapıştırma Fr coller [den.] yapıştırmak +age Fr colle tutkal << Lat colla a.a.

kolan

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳolan: al-ḥizān (...) ḳolan eti [[atın kolan geçen yeri]] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḳolaŋ قولاك vul. kolan قولان: Cingula.

<< ETü kolan eğer kayışı


27.07.2015
kolay

<< OTü-KT kolay istenen, arzu edilen ETü kol- istemek, dilemek +(g)Ay

kolbasa

Rus kolbasá колбаса́ zRusyaya özgü sucuk ~? TTü külbasa/külbastı

kolbastı
kolçak

<< ETü kolçak kolcuk ETü kol +çAk

koldaş

<< ETü koldaş ETü kol +dAş