kola2

kokpit

İng cockpit 1. horoz döğüşü ringi, 2. uçakta pilot kabini § İng cock horoz İng pit çukur (<< Eİng pytte kuyu, çukur Lat puteus kuyu )

kokteyl

İng cocktail «kuyruk kaldıran», alkollü içki karışımı § İng to cock horozlanmak, kuyruk kaldırmak İng tail kuyruk

koku

ETü kok- +I(g)

kol

<< ETü kol ön uzuv

kola1

marka Coca-Cola bir karbonatlı içecek markası (İlk kullanım: 1887 George Pemberton, Amer. girişimci.) İng cola kafein bakımından zengin Afrika kökenli ceviz türü

kola2

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kola (İt.): Nişasta tutkalı. [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
kolalı son moda gömlek, ufak, renkli boyunbağı, redingot

Yun/EYun kólla κόλλα znişasta, tutkal, yapıştırıcı

Not: Fr colle, İng glue "tutkal" Latince yoluyla Eski Yunancadan alınmıştır.

Benzer sözcükler: kolalamak, kolalı

Bu maddeye gönderenler: kolaj, koloit, protokol


07.07.2015
kolaborasyon

Fr/İng collaboration beraber-çalışma, işbirliği Lat collaboratio a.a. Lat con+ laborare çalışmak +(t)ion

kolaçan
kolaj

Fr collage yapıştırma Fr coller [den.] yapıştırmak +age Fr colle tutkal << Lat colla a.a.

kolan

<< ETü kolan eğer kayışı

kolay

<< OTü-KT kolay istenen, arzu edilen ETü kol- istemek, dilemek +(g)Ay