kolaçan

koku

ETü kok- +I(g)

kol

<< ETü kol ön uzuv

kola1

marka Coca-Cola bir karbonatlı içecek markası (İlk kullanım: 1887 George Pemberton, Amer. girişimci.) İng cola kafein bakımından zengin Afrika kökenli ceviz türü

kola2

Yun/EYun kólla κόλλα znişasta, tutkal, yapıştırıcı

kolaborasyon

Fr/İng collaboration beraber-çalışma, işbirliği Lat collaboratio a.a. Lat con+ laborare çalışmak +(t)ion

kolaçan

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kolaçan etmek: Gezip dolaşmak, tedavül etmek, kaparoz aramak.

 kol, aç-

Not: "Keşif veya devriye koluyla dolaşmak" anlamında bir askeriye deyimi olmalıdır. Karş. kol gezmek, kol dolaşmak (a.a.).


27.11.2014
kolaj

Fr collage yapıştırma Fr coller [den.] yapıştırmak +age Fr colle tutkal << Lat colla a.a.

kolan

<< ETü kolan eğer kayışı

kolay

<< OTü-KT kolay istenen, arzu edilen ETü kol- istemek, dilemek +(g)Ay

kolbasa

Rus kolbasá колбаса́ zRusyaya özgü sucuk ~? TTü külbasa/külbastı

kolbastı