kol

kokot

Fr cocotte 1. çocuk dilinde tavuk, piliç, 2. işveli genç kadın onom

kokoz

?

kokpit

İng cockpit 1. horoz döğüşü ringi, 2. uçakta pilot kabini § İng cock horoz İng pit çukur (<< Eİng pytte kuyu, çukur Lat puteus kuyu )

kokteyl

İng cocktail «kuyruk kaldıran», alkollü içki karışımı § İng to cock horozlanmak, kuyruk kaldırmak İng tail kuyruk

koku

ETü kok- +I(g)

kol

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
kolın yetip [kolunu tutar] (...) kolın sala [kolunu sallaya] (...) kolın butın sışlatur [kolunu bacağını şişirir] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
kol: al-cināh [ordu cenahı, sağ ve sol kanat] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kol dolaşmak: Nocturnas aut exploratorias excubias agitare [geceleyin veya araştırma amacıyla gezmek] TTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
kol: (...) 7. Bir şeyin ayrıldığı kısımlardan her biri, şube. (...) 9. İş takımı, ekip.

<< ETü kol ön uzuv

Not: Karş. ETü koş "çift, çifte", koş- "ikilemek, karşılıklı koymak". Türk dillerinde /l/ > /ş/ evrimi tezini Radloff, Gombocz, Németh, Benzing, Clauson, Meyer, Róna-Tas, Nauta, Scherner, Adamović gibi Türkologlar savunmuş, Ramstedt, Poppe, Räsänen, Menges, Pritsak, Tenişev, Miller, T. Tekin teoriyi sorgulamışlardır.

Benzer sözcükler: kol böreği, kol gezmek, kol kanat, kol kola, kolağası, kolbaşı, kolcu


25.09.2017
kola1

marka Coca-Cola bir karbonatlı içecek markası (İlk kullanım: 1887 George Pemberton, Amer. girişimci.) İng cola kafein bakımından zengin Afrika kökenli ceviz türü

kola2

Yun/EYun kólla κόλλα znişasta, tutkal, yapıştırıcı

kolaborasyon

Fr/İng collaboration beraber-çalışma, işbirliği Lat collaboratio a.a. Lat con+ laborare çalışmak +(t)ion

kolaçan
kolaj

Fr collage yapıştırma Fr coller [den.] yapıştırmak +age Fr colle tutkal << Lat colla a.a.