kolçak

kolaj

Fr collage yapıştırma Fr coller [den.] yapıştırmak +age Fr colle tutkal << Lat colla a.a.

kolan

<< ETü kolan eğer kayışı

kolay

<< OTü-KT kolay istenen, arzu edilen ETü kol- istemek, dilemek +(g)Ay

kolbasa

Rus kolbasá колбаса́ zRusyaya özgü sucuk ~? TTü külbasa/külbastı

kolbastı
kolçak

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
iki ḳolçakın atasın boyunın koçup [(çocuk) iki kolcuğuyla babasının boynunu kucaklayıp] TTü: "... kola geçirilen kılıf" [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
al-muḳaffaz [Ar.]: Ellerine elcek geydirülmiş ve destüvāne ve kolçak geydirülmiş kimesne.

<< ETü kolçak kolcuk ETü kol +çAk

 kol


25.05.2015
koldaş

<< ETü koldaş ETü kol +dAş

kolej

Fr collège 1. bir üniversiteyi oluşturan loncaların her biri [esk.], 2. yüksek okul << Lat collegium ortaklık, dernek, lonca Lat collēga yoldaş, ortak Lat con+ lēgāre sözleşme yapmak, taahhüt etmek

koleksiyon

Fr collection toplama, biriktirme Lat collectio a.a. Lat colligere (seçip) toplamak +(t)ion Lat con+ legere, lect- seçmek, ayırmak

kolektif

Fr collectif toplu, ortak Lat colligere bir yere toplamak +(t)iv° Lat con+ legere, lect- seçmek, ayırmak

kolektör

Fr collecteur toplayıcı Lat collector a.a. Lat colligere toplamak +(t)or