kokteyl

kokoroz1

Yun kókoras κόκορας zhoroz

kokoroz2

Yun kokkērós/kókkalos κοκκηρός ztaneli veya çekirdekli şey, kozalak, nohut veya bezelye kılıfı, keçiboynuzu vb. << EYun kókkos κόκκος ztane, meyve çekirdeği, çam fıstığı

kokot

Fr cocotte 1. çocuk dilinde tavuk, piliç, 2. işveli genç kadın onom

kokoz

?

kokpit

İng cockpit 1. horoz döğüşü ringi, 2. uçakta pilot kabini § İng cock horoz İng pit çukur (<< Eİng pytte kuyu, çukur Lat puteus kuyu )

kokteyl

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
cin-kokteye alışanların Faruk Nafiz'i alaturka buldukları gibi

İng cocktail «kuyruk kaldıran», alkollü içki karışımı § İng to cock horozlanmak, kuyruk kaldırmak İng tail kuyruk

 koket


13.01.2015
koku

ETü kok- +I(g)

kol

<< ETü kol ön uzuv

kola1

marka Coca-Cola bir karbonatlı içecek markası (İlk kullanım: 1887 George Pemberton, Amer. girişimci.) İng cola kafein bakımından zengin Afrika kökenli ceviz türü

kola2

Yun/EYun kólla κόλλα znişasta, tutkal, yapıştırıcı

kolaborasyon

Fr/İng collaboration beraber-çalışma, işbirliği Lat collaboratio a.a. Lat con+ laborare çalışmak +()tion