kokoroz2

kokina

Yun kókkino κόκκινο z1. kırmızı, 2. kırmızı tane şeklinde meyveleri olan bir bitki, dikenli mersin, ruscus aculatus << EYun kókkinos κόκκινος zkırmızı renk EYun kókkos κόκκος z1. tane, çekirdek, fıstık, kozalak, 2. kırmız meşesinin kırmızı boya elde edilen palamudu

kokla|mak

<< TTü kokula- koku almak TTü koku +lA-

kokona

≈ Yun kokóna κοκόνα zsaygıdeğer hanım ~? Romen cocoană hanımefendi

kokoreç

Yun kokorótsi κοκορότσι zmısır koçanı (Arnavut ağzı, argo) ≈ Arn kokërroz mısır, mısır koçanı Bul/Sırp kukuruza a.a.

kokoroz1

Yun kókoras κόκορας zhoroz

kokoroz2

[ İstanbul Mahkemesi 121 no. Şeriye Sicili, 1816]
beşbin keyli kokoroz ve beher keylini [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kokoroz/kukuruz: Koçanıyla beraber mısır buğdayı.

Yun kokkērós/kókkalos κοκκηρός ztaneli veya çekirdekli şey, kozalak, nohut veya bezelye kılıfı, keçiboynuzu vb. << EYun kókkos κόκκος ztane, meyve çekirdeği, çam fıstığı

 kuka1

Not: Doğu Akdeniz havzasına 16. yy'dan sonra Amerika'dan gelen mısır bitkisine yerel dillerde bir dizi dolaylı ve metonimik isim verilmiştir. Karş. mısır, lazut.

Benzer sözcükler: kukuruz

Bu maddeye gönderenler: kokoreç


12.03.2018
kokot

Fr cocotte 1. çocuk dilinde tavuk, piliç, 2. işveli genç kadın onom

kokoz

?

kokpit

İng cockpit 1. horoz döğüşü ringi, 2. uçakta pilot kabini § İng cock horoz İng pit çukur (<< Eİng pytte kuyu, çukur Lat puteus kuyu )

kokteyl

İng cocktail «kuyruk kaldıran», alkollü içki karışımı § İng to cock horozlanmak, kuyruk kaldırmak İng tail kuyruk

koku

ETü kok- +I(g)