kok|mak

kognitif

İngilizce cognitive "bilmeye veya tanımaya ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen cognitivus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cognoscere "bilmek, tanımak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince gnoscere "bilmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

koğuş

Eski Türkçe koġuş "oyuk, oluk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *koġ- "oymak" biçiminden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

kohezyon

Fransızca cohésion veya İngilizce cohesion "tutarlılık, kıvam" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *cohaesio biçiminden alıntıdır. Latince biçim Latince cohaerere "bir-arada tutunmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince haerere, haes- "tutunmak, ilinmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

koitus

Latince coitus "cinsel birleşme" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince coire "birlikte gitmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince ire, it- "gitmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kok

İngilizce coke "gazı alınmış taş kömürü" sözcüğünden alıntıdır.

kok|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: "kokmak" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
et ḳōḳdı [[ateşte pişen etin kokusu yükseldi]] Türkiye Türkçesi: "... koklamak" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
Ey bennā şimdi sen şarāb içmedüŋ mi? Buyursu ağzını kokdılar, nesne yok didiler.

Köken

Eski Türkçe kōk- "kokmak" fiilinden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

kokuşmak, kokutmak

Bu maddeye gönderenler

kokarca, koku (kokla-)


27.05.2015
kokain

Fransızca cocaïne "koka bitkisinden elde edilen uyarıcı madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Kokain sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1856 Albert Niemann, Alm. kimyacı.) Bu sözcük İspanyolca coca "Güney Amerika'ya özgü bir bitki" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde aynı anlama gelen coca sözcüğünden alıntıdır.

kokarca
kokart

Fransızca cocarde "bükülmüş kâğıttan yapılan rozet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca coquart "horoz, horoz ibiği" sözcüğünden evrilmiştir.

koket

Fransızca coquette "«küçük dişi horoz», işveli kadın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca coq "horoz" sözcüğünün küçültme halidir.

kokina

Yeni Yunanca kókkino κόκκινο z "1. kırmızı, 2. kırmızı tane şeklinde meyveleri olan bir bitki, dikenli mersin, ruscus aculatus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kókkinos κόκκινος z "kırmızı renk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kókkos κόκκος z "1. tane, çekirdek, fıstık, kozalak, 2. kırmız meşesinin kırmızı boya elde edilen palamudu" sözcüğünden türetilmiştir.