koful

kodoş

Ermenice godoş կոտոշ z "boynuz" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

kof

Eski Türkçe koġı veya kovı "içi boş, çürük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *koġ- "oymak" fiilinden türetilmiştir.

kofana

Yeni Yunanca gomphéna veya gouphéna γουφαίνα z "dişi lüfer" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gómphos γόμφος z "1. kalın çivi, mıh, 2. kefal veya lüfer balığı" sözcüğünün dişilidir.

kofre

Fransızca coffret "1. «küçük sandık», kasa, 2. elektrik veya telefon bağlantı kutusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca coffre "sandık" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince cophinus "küfe, sandık" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kóphinos κόϕινος z sözcüğünden alıntıdır.

kofti

Yeni Yunanca kófte κόφτε z "kes!" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Yeni Yunanca kóvo κόβω z fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca koptō κοπτω z "kesmek, yarmak" fiili ile eş kökenlidir.

koful
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
koful: ... içi hücre suyu ile dolu olan boşluk.

Köken

Türkiye Türkçesi kof sözcüğünden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kof maddesine bakınız.

Ek açıklama

Sıfata eklenen +Il ekinin işlevi belirsizdir.


01.01.2011 den önce
kognitif

İngilizce cognitive "bilmeye veya tanımaya ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen cognitivus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cognoscere "bilmek, tanımak" fiilinden +()tiv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince gnoscere "bilmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

koğuş

Eski Türkçe koġuş "oyuk, oluk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *koġ- "oymak" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

kohezyon

Fransızca cohésion veya İngilizce cohesion "tutarlılık, kıvam" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *cohaesio sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince cohaerere "bir-arada tutunmak" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince haerere, haes- "tutunmak, ilinmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

koitus

Latince coitus "cinsel birleşme" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince coire "birlikte gitmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince ire, it- "gitmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kok

İngilizce coke "gazı alınmış taş kömürü" sözcüğünden alıntıdır.