kofre

kodes

Yun kotétsi κοτέτσι zkümes, tavuk barınağı Yun kóta κότα zkanatlılar, tavuk Yun kóttos kanat

kodifiye

Fr codifier kuralları sistemli olarak belirlemek << OLat codificare Lat codicem facere

kodoş

~? Erm godoş կոտոշ zboynuz

kof

<< ETü koġı/kovı içi boş, çürük ETü *koġ- oymak

kofana

Yun gomphéna/gouphéna γουφαίνα z [fem.] dişi lüfer EYun gómphos γόμφος z1. kalın çivi, mıh, 2. kefal veya lüfer balığı

kofre

[ Cumhuriyet - gazete, 1933]
Kofra ile mağazam arasında [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
yeraltı kablosu, 10 adet kofre (muhtelif), 11 aded buvat

Fr coffret [küç.] 1. «küçük sandık», kasa, 2. elektrik veya telefon bağlantı kutusu Fr coffre sandık << Lat cophinus küfe, sandık EYun kóphinos κόϕινος za.a.

 kefen

Not: "Hindistan cevizi küspesi" anlamında kofra/kopra ayrı kelimedir.

Benzer sözcükler: kofra


19.08.2017
kofti

~? Yun kófte κόφτε zkes! Yun kóvo κόβω z ≈ EYun koptō κοπτω zkesmek, yarmak

koful

TTü kof +Il

kognitif

İng cognitive bilmeye veya tanımaya ilişkin Lat cognitivus a.a. Lat cognoscere bilmek, tanımak +()tiv° Lat con+ gnoscere bilmek

koğuş

<< ETü koġuş oyuk, oluk ETü *koġ- oymak +Iş

kohezyon

Fr cohésion İng cohesion tutarlılık, kıvam Lat *cohaesio Lat cohaerere bir-arada tutunmak +()tion Lat con+ haerere, haes- tutunmak, ilinmek