kod

koç2

İng coach 1. bir tür büyük at arabası, 2. sporda antrenör Alm Kotsche bir tür büyük at arabası Mac kocsi szekér a.a.

koçak

OTü koç +Ak

koçan

Bul/Sırp koçan кочан z Rus koçán коча́н zmeyve ve sebze ve özellikle lahana sapı (Kaynak: Vasmer 2356)

koçer

Kürd koçer göçer, göçebe Azer köçer TTü göçer a.a.

koçu

Mac kocsi (szekér) yaylı araba öz Kocs Kuzey Macaristan'da araba yapımıyla ünlü bir kasaba

kod

Mors kodu [ Milliyet - gazete, 1951]
Mors kodunda 'S' harfine tekabül eden üç nokta duyulmuştur kod "yasa derlemesi" [ Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü, 1961]
kod: 1. Kanunlar dergisi. 2. Telgraf işaretleri dergisi. kodlama dili [ Milliyet - gazete, 1966]
Fortran II kodlama dili ayrıntılı bir şekilde öğretilecektir telefon kodu [ Milliyet - gazete, 1981]
Kayseri telefon kodu kodlamak "bir sözcüğü şehir adları vb. yardımıyla hecelemek" [ Cumhuriyet - gazete, 1990]
Temel adresi sormuş Ama bir türiü anlamıyormuş. Arkadaşı 'kodluyorum' deyip devam etmiş

Fr/İng code yasa derlemesi, (mec.) her türlü kurallar sistemi << Lat cōdex/caudex 1. ağaç kütüğü, 2. büyük defter, yasa külliyatı

 kodeks

Benzer sözcükler: bölge kodu, code, kodcu, kodlamak, Mors kodu, telefon kodu

Bu maddeye gönderenler: barkod, dekoder, kodifiye, pin kodu


04.10.2017
kodaman

§ Fa χodā saygıdeğer ve yaşlı kimse, koca (≈ Sogd χwatāw kral, efendi, soylu kişi ≈ Hwar χwadēw a.a. ) +? Fa mān gibi, benzer

kodein

Fr codéine afyondan elde edilen yatıştırıcı madde EYun kōdeía κωδεία zgelincik, afyon bitkisi +in°

kodeks

Fr codex pharmaceutique resmen onaylanan ilaçlar katalogu Lat cōdex, cōdic- 1. ağaç kütüğü, 2. yazı tableti, defter, özellikle büyük boy hesap veya karar defteri

kodes

Yun kotétsi κοτέτσι zkümes, tavuk barınağı Yun kóta κότα zkanatlılar, tavuk Yun kóttos kanat

kodifiye

Fr codifier kuralları sistemli olarak belirlemek << OLat codificare Lat codicem facere