kocaman

kobay

Fransızca cobaye "bilimsel deneylerde kullanılan bir tür kemirgen memeli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde kobaya sözcüğünden alıntıdır.

KOBİ

Türkiye Türkçesi küçük ve orta boy işletme deyiminden türetilmiştir.

kobra

Fransızca cobra "gözlüklü yılan, naja naja" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce cobra de capelho "«şapkalı yılan», gözlüklü yılan, naja naja" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Portekizce cobra "yılan" sözcüğünden türetilmiştir. Portekizce sözcük Latince aynı anlama gelen colubra sözcüğünden türetilmiştir.

koca

Farsça koca- "saygın kişi, efendi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

koca|mak

Türkiye Türkçesi kocal- "yaşlanmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Orta Türkçe koca "saygın kişi, yaşlı" sözcüğünden +Al- ekiyle türetilmiştir.

kocaman
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Kieffer & Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, 1835]
kocamān: vieillard [yaşlı adam] Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kocamān: pek büyük, kodaman.

Köken

Türkiye Türkçesi koca "yaşlı veya büyük kişi" veya (NOT: Farsça aynı anlama gelen χōca sözcüğünden alıntıdır. ) Farsça mān "gibi, benzer" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için koca maddesine bakınız.

Ek açıklama

Muhtemelen bu sözcükten analoji yoluyla oluşan Türkiye Türkçesi +man eki iri ve ağır kişi adları yapmında kullanılmıştır. Karş. azman, dızman, kodaman, sarman, şişman, toraman.


25.09.2017
koç1

Oğuzca koç "erkek koyun" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen koçġar veya koçŋar sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Moğolca aynı anlama gelen quça sözcüğü ile eş kökenlidir.

koç2

İngilizce coach "1. bir tür büyük at arabası, 2. sporda antrenör" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca Kotsche "bir tür büyük at arabası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Macarca aynı anlama gelen kocsi szekér deyiminden alıntıdır.

koçak

Orta Türkçe koç sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Ak ekiyle türetilmiştir.

koçan

Bulgarca ve Sırpça koçan кочан z veya Rusça koçán коча́н z "meyve ve sebze ve özellikle lahana sapı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Vasmer 2356)

koçer

Kürtçe (Kurmanci) koçer "göçer, göçebe" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Azerice köçer veya Türkiye Türkçesi aynı anlama gelen göçer sözcüğünden alıntıdır.