kocaman

kobay

Fr cobaye bilimsel deneylerde kullanılan bir tür kemirgen memeli Karib kobaya

KOBİ

TTü küçük ve orta boy işletme [abb.]

kobra

Fr cobra gözlüklü yılan, naja naja Port cobra de capelho «şapkalı yılan», a.a. Port cobra yılan Lat colubra a.a.

koca

≈ Fa koca- saygın kişi, efendi

koca|mak

<< TTü kocal- yaşlanmak OTü koca saygın kişi, yaşlı +Al-

kocaman

TTü: [ Kieffer & Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, 1835]
kocamān: vieillard [yaşlı adam] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kocamān: pek büyük, kodaman.

§ TTü koca yaşlı veya büyük kişi (Fa χōca a.a. ) Fa mān gibi, benzer

 koca

Not: Muhtemelen bu sözcükten analoji yoluyla oluşan TTü +man eki iri ve ağır kişi adları yapmında kullanılmıştır. Karş. azman, dızman, kodaman, sarman, şişman, toraman.


25.09.2017
koç1

<< ETü-O koç erkek koyun ≈ ETü koçġar/koçŋar a.a. ≈ Moğ quça a.a.

koç2

İng coach 1. bir tür büyük at arabası, 2. sporda antrenör Alm Kotsche bir tür büyük at arabası Mac kocsi szekér a.a.

koçak

OTü koç +Ak

koçan

Bul/Sırp koçan кочан z Rus koçán коча́н zmeyve ve sebze ve özellikle lahana sapı (Kaynak: Vasmer 2356)

koçer

Kürd koçer göçer, göçebe Azer köçer TTü göçer a.a.