koalisyon

klozet

İng water closet tuvalet ve lavabo içeren küçük oda Fr closette [küç.] küçük kapalı yer, odacık Fr clos kapalı +et° << Lat clausus a.a.

knez

Bul knez кнез z Rus knyaz князь zprens, kral Ger *kuningaz a.a.

know-how

İng know-how yol ve yöntem bilgisi § İng know bilmek (<< Eİng cnáwan a.a. İng how nasıl

ko|mak

<< ETü koy- koymak, bırakmak << ETü kod- a.a.

koala

Fr/İng koala Avustralya'ya özgü memeli hayvan Avustral kūla/kūlla a.a.

koalisyon

[ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
kovalisyon: İttihat, ittifak. [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
sosyalistlerin de iştirakile bir koalisyon kabinesi teşkili

Fr coalition siyasi ittifak, güç birliği Lat coalitio a.a. Lat coalescere birlikte büyümek, (ağaç dalı) birbiri içine geçerek kaynaşmak +(t)ion Lat con+ alescere, alit- yetişmek, boy atmak Lat alere büyütmek +esc- << HAvr *h₂él- (*ál-) yetişmek, büyümek

 alto

Not: Siyasi anlamda ilk kez 1715'te çeşitli Avrupa devletlerinin Fransa'ya karşı kurduğu ittifak. İç siyasette ilk kez 1783'te İngiltere'de Portland Dükü başbakanlığında kurulan Whig-Tory ittifakına verilen ad.

Bu maddeye gönderenler: adolesans, proleter


08.10.2017
kobalt

Fr cobalte metalik bir element Alm kobolt maden ocaklarında yaşadığına inanılan cin [mod. kobold]

kobay

Fr cobaye bilimsel deneylerde kullanılan bir tür kemirgen memeli Karib kobaya

KOBİ

TTü küçük ve orta boy işletme [abb.]

kobra

Fr cobra gözlüklü yılan, naja naja Port cobra de capelho «şapkalı yılan», a.a. Port cobra yılan Lat colubra a.a.

koca

≈ Fa koca- saygın kişi, efendi