koşnil

koster

İngilizce coaster "kıyı boyunca yol alan küçük yük gemisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce coast "(ad) kıyı, (fiil) kıyıdan gitmek" sözcüğünden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca coste "1. kaburga, gövdenin yan tarafı, 2. kenar, kıyı" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince costa "kaburga, gövdenin yanı" sözcüğünden evrilmiştir.

kostik

Fransızca soude caustique "sodanın yakılmasıyla elde edilen bir kimyasal madde, sodyum hidroksit" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca caustique "yanma ile ilgili, yanık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kaustikós καυστικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kaíō καίω, καυσ- z "yakmak" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir.

kostüm

Fransızca costume "bir topluluğa özgü giyim tarzı, resmi giysi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca costume "adet, töre, adap, alışkanlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen consuetudo sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince consuescere "alışmak" fiilinden +do ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince suescere, suet- "benimsemek, almak, kendine mal etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swe-dʰ-sk- biçiminden evrilmiştir. ) Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swé "kendi, ben" ve Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁- (*dʰē-) "komak, kılmak" kökünden türetilmiştir.

koş|mak

Eski Türkçe koş- "karşılıklı veya beraber konmak, eşleşmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ko- "koymak" biçiminden türetilmiştir.

koşer

İbranice kaşer כָּשֵׁר z "uygun, özellikle Musevi dini kurallarına uygun" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice kāşer "uygun olma, uyma, başarma" fiilinden türetilmiştir.

koşnil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ulus - gazete, 1937]
Şehir içindeki akasyelerdeki koşnil cinsinden böcekler de yok edilmektedir.

Köken

Fransızca cochenil "kabuğundan kırmızı boya elde edilen bir böcek, kirmis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen coccinella sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince coccinus "kırmızı" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kókkinos κόκκινος z sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için kuka1 maddesine bakınız.


15.02.2020
koşuk

Eski Türkçe koşuġ "kafiyeli beyit" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe koş- "ikilemek, yanyana koymak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

koşul

Türkiye Türkçesi (şart) koş- fiilinden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

koşut

Türkiye Türkçesi koş- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

kot1

Fransızca côte "1. kaburga, 2. haritacılıkta eş yükselti eğrisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince costa "kaburga, vücudun yan tarafı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kost- biçiminden evrilmiştir.

kot2

Kot "blucin markası" ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük Muhteşem Kot "Türkiye'nin ilk blucin üreticilerinden olan tekstilci (ö. 1958)" özel adından türetilmiştir.